ACTUEEL

Pauline Meurs: 'Cliënt centraal betekent verschillen toestaan'

De regie aan de cliënt geven, betekent dat je als zorgverlener soms dingen moet doen die je eigenlijk, vanuit je professionele houding, niet per se het beste vindt voor die cliënt. Dat zei Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bij de startconferentie van het Ben Sajet Centrum in Amsterdam.

Het betekent ook dat er variatie komt in de manier waarop cliënten en patiënten worden behandeld. "Als je echt wil aansluiten bij de wensen van cliënten, dan moet je ook durven verschillen te maken", zei Meurs. "Ook als die verschillen je niet bevallen. Ook als de opleiding of het protocol het op een bepaalde manier voorschrijft."

Bij de startconferentie van het nieuwe kenniscentrum Ben Sajet pleit de RVS-voorzitter ook voor een anderen manier van omgaan met onderzoeksresultaten. Het adagium 'uitrollen en opschalen' is niet altijd zaligmakend, meent zij.

"Resultaten van onderzoek zijn eigenlijk halffabricaten. Pas in de context worden ze helemaal afgemaakt. Als je bezig bent met opschalen en uitrollen dan vergeet je dat het pas succes heeft als de mensen die ermee werken zich er ook eigenaar van voelen. (..) Er wordt altijd gezegd: we moeten niet opnieuw het wiel uitvinden. Ik zeg: we moeten wel een beetje het wiel uitvinden, omdat het dan iets van jezelf wordt. Dat maakt het best moeilijk om goed onderzoek te doen, omdat daar de wet van de grote getallen leidend is. Met deze manier van werken moet je heel erg inzetten op casestudies, op het unieke geval", aldus Meurs.

Bekijk het volledige interview met RVS-voorzitter Pauline Meurs:

1 Reacties

om een reactie achter te laten

13 mei 2016

Vanuit mijn ervaring als programmamanager Client in Regie onderschrijf ik volledig het statement van Pauline Meurs. De eigen-regievoering door cliënten en de ontwikkeling van meer persoonlijke zorg- en dienstverlening impliceert dat we afstand moeten nemen van "oud" denken en handelen en verschillen moeten durven maken in individuele situaties. Cliënten hebben immers allemaal een eigen leven geleid, met een eigen leefstijl, gewoontes, ambities en affiniteiten. En het gaat er om dat zij, ondanks wellicht toenemende beperkingen, toch dat leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten op een wijze die voor henzelf goed voelt. Dat heeft consequenties, zoals:
- afstappen van de oude solidariteitsgedachte binnen de zorg
- afscheid nemen van het denken in termen van standaard arrangementen voor onderscheiden doelgroepen (maatwerk leveren)
- meer gericht zijn op de wijze waarop de client het dagelijks wonen en leven beleeft en op mogelijkheden en ambities
- afscheid nemen van de gedacht dat je als professional beter weet wat goed is voor de client (i.p.v. jouw professionele kennis te delen met de client en samen te onderzoeken wat past bij de client)
- de introductie van vormen van persoonsvolgende financiering
- afscheid nemen van traditionele wijzen van het ontwikkelen en implementeren van beleid (veel meer ontwikkelen en invoeren met betrokken cliënten/mantelzorgers/medewerkers, zodat het ook 'in hun genen gaat zitten')
- het inrichten van de organisatie en van processen op een wijze die de betrokken medewerkers en cliënten/mantelzorgers beter ondersteunt in de dagelijkse praktijk.

Hans Hendriks

vandien:
, zoals:
vraagt om een andere manier van kijken, denken en handelen van iedereen in de organisatie. Het gaat om een andere inrichting van de organisatie en van processen in de organisatie, om een andere rolinvulling door professionals, een andere benadering van mantelzorgers, het ontwikkelen van beleid en van ondersteunende instrumenten met de direct betrokkenen, een aangepaste ondersteuning en coaching van medewerkers, etc.
Zoals Pauline Meurs ook aangeeft
* van professionals
* van het management en beleidsmakers
* van opleidingen
* van ondersteuners en coaches
* (van "de deskundige die het weet" naar de ondersteuner die kennis deelt en samen met de client onderzoekt of en op welke wijze die aansluit bij de leefstijl, gewoontes en affiniteiten van de client).
*

Top