ACTUEEL

Kind onnodig lang in ziekenhuis door tekort verpleegkundigen

Jaarlijks blijven honderden kinderen langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis omdat er een tekort is aan kinderverpleegkundigen in de wijk. Dit stelt beroepsvereniging V&VN.

Er is een tekort van zeshonderd goed opgeleide kinderverpleegkundigen in de wijk. Om dit tekort op te vangen, stromen kinderverpleegkundigen uit het ziekenhuis door naar de wijkverpleging. Deze uitstroom leidt vervolgens tot een tekort van 150 kinderverpleegkundigen in het ziekenhuis. Omdat dit ten koste gaat van het welzijn van het kind heeft V&VN het advies Opleidingsprofiel en twee opleidingsmodules voor kinderverpleegkundigen ontwikkeld, die de organisatie vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Martin van Rijn.

De V&VN-afdeling kinderverpleegkundigen heeft met opleiders en (werkgevers)organisaties het advies en de twee opleidingsmodules ontwikkeld. Het advies Opleidingsprofiel kinderverpleegkundigen biedt verpleegkundeonderwijs mbo en hbo en bij- en nascholingsaanbieders input om de onderwijsplannen aan te passen aan het werken in de wijk. Hierbij wordt een impuls gegeven aan een betere samenwerking tussen ziekenhuis en kinderverpleegkundigen thuis om nog betere zorg voor het zieke kind te leveren.

Zieke kinderen

Het advies en de modules sluiten volgens de beroepsvereniging aan bij de diverse ontwikkelingen in de zorg voor (ernstig) zieke kinderen, die in toenemende mate plaatsvindt buiten het ziekenhuis. Sinds 1 januari 2015 wordt een deel van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. Als gevolg hiervan zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk geworden voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging van zieke kinderen. Deze transitie valt samen met de nieuwe, transmurale manier van werken die is ingezet door de partijen die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top