Vastgoed

‘Care-vastgoed in 2030 even groot als winkelmarkt’

‘Care-vastgoed in 2030 even groot als winkelmarkt’

In 2030 zal de markt voor care-vastgoed ongeveer even groot zijn als voor winkels nu. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de gezamenlijke vastgoedspecial van Skipr en Lucide.

Uit de special komt naar voren dat de zorgvastgoedmarkt de komende jaren voor grote uitdagingen staat. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur schat dat door de transitie in de zorg vier miljoen vierkante meter aan zorgvastgoed herbestemd of gerenoveerd moet worden.

Ook de voortschrijdende vergrijzing blijft niet zonder gevolgen. In 2021 is er naar schatting een tekort van 373.000 woningen, waar mensen naast wonen ook zorg kunnen ontvangen.

Het ziekenhuisvastgoed loopt weer tegen eigen problemen aan. Veel ziekenhuizen tellen te veel vierkante meters en zijn niet flexibel genoeg. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is innovatie nodig op tal van fronten, stellen deskundigen in de vastgoedspecial, uiteenlopend van ontwerp en bouw tot financiering en beheer.

Flexibel

Dat flexibiliteit en duurzaamheid de sleutelwoorden zijn bij de ontwikkeling van het zorgvastgoed in de komende jaren, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar misschien nog belangrijker is een doordachte invulling hiervan. Een goed hulpmiddel in de ontwerpfase kan het driedimensionaal Bouw Informatie Model  (BIM) zijn. Doordat alle disciplines binnen dit model integraal samenwerken dalen de faalkosten, hetgeen vooral bij ontwerpen met een complexe installatietechnische component grote winst kan opleveren.

Data-analyse

Effectief vastgoedbeheer betekent volgens deskundigen ook een scherper zicht op het feitelijke gebruik van vastgoedobjecten. Zorginstellingen zouden dan ook veel meer gebruik moeten maken van digitale data-analyse rond logistieke stromen en gebruikspatronen. "Op zo’n manier kan het ziekenhuis in de toekomst de helft kleiner worden", voorspelt Gerard Jansen van Royal Haskoning DHV.

Gedurende het bouwproces vallen volgens de deskundigen grote besparingen te behalen door de inzet  van nieuwe technieken. Te denken valt onder meer aan 3D-printing. Projecten in China leren dat bouwkosten per wooneenheid gedaald zijn van 35.000 euro naar 4.000 euro.

Financiering

Ook in financieel opzicht zijn er innovaties nodig om de ontwikkeling van het zorgvastgoed vlot te trekken. Reguliere bancaire financiering wordt steeds moeilijker, terwijl corporaties zich concentreren op hun kerntaak van huisvesting in de sociale sector. Betrokken experts hebben hun hoop daarom gevestigd op een zorgvastgoedfonds. Participatie in een dergelijk fonds kan met name interessant zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Zorginstellingen zullen echter goed moeten kunnen aantonen dat hun business-model toekomstbestendig is en hun rendement betrouwbaar. Duurzaam, energiezuinig bouwen is in dit verband van groot belang. Zorgaanbieder Amstelring heeft met dit doel voor ogen een consortium opgezet. Deze Energy Service Company gaat tien woonzorgcentra energiezuinig maken. Besparing tot 2030: bijna 20 miljoen euro.

---

U kunt de gezamenlijke vastgoedspecial van Skipr en Lucide hier downloaden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top