ACTUEEL

'Verpleegkundig specialist kan drukke ambulance ontlasten'

Zorgverleners in Zuid-Holland Zuid zijn voorzichtig positief over de mogelijke inzet van een verpleegkundig specialist als alternatief voor de inzet van de overbelaste ambulancedienst. Dit blijkt uit onderzoek van NIVEL.

In de regio Zuid-Holland Zuid was tussen 2012 en 2015 een sterke toename te zien van het aantal ambulanceritten. Het ging daarbij vooral om ambulanceritten die werden aangevraagd via de huisartsenpost. Deze regionale ontwikkeling correspondeert met de landelijke toename van het aantal mensen dat contact heeft met de huisartsenpost voor hoog-urgente gezondheidsklachten.

De toename kan volgens NIVEL theoretisch worden toegeschreven aan twee mogelijke oorzaken: een werkelijke toename van het aantal hoog-urgente gevallen, of een verandering in de inschatting van de urgentie. Een grote meerderheid van de huisartsen en ambulanceverpleegkundigen uit Zuid-Holland Zuid denkt dat de huisartsenpost te snel klachten beoordeelt als hoog-urgent. Daardoor komt het regelmatig voor dat ambulancepersoneel alleen eerste hulp verleent en de patiënt niet hoeft te vervoeren.

Alternatief

Over de inzet van een verpleegkundig specialist acute zorg is de meerderheid van de zorgverleners voorzichtig positief. Ambulanceverpleegkundigen zijn positiever dan huisartsen. Toch denkt ook ruim de helft van de huisartsen dat met de inzet van de verpleegkundig specialist acute zorg de beschikbaarheid van de reguliere ambulance verbetert. Voorwaarde is wel dat er een betrouwbaar en valide instrument is om in te schatten welke zorg nodig is.

Betekenis

Volgens NIVEL is het onderzoek ook relevant voor andere ambulanceregio’s dan Zuid-Holland Zuid, aangezien ook landelijk het gebruik van ambulancezorg stijgt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top