ACTUEEL

Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere benoemt directeur

Jan Herweijer is benoemd tot directeur coöperatie Jeugdgezondheidszorg 0-18 Almere. Jan Herweijer wordt vanaf 1 juni integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de circa 150 medewerkers die in Almere werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg bij Zorggroep Almere en GGD Flevoland.

Dit meldt ActiZ.

Jan Herweijer was tot 2007 huisarts en vanaf 2007 in meerdere managementfuncties bij Zorggroep Almere. Sinds 1993 is hij actief betrokken bij de Jeugdgezondheidszorg en hij geeft vanaf 2007 leiding aan de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Zorggroep Almere. Ook is Herweijer nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de coöperatie Jeugdgezondheidszorg 0-18 Almere in samenwerking met de raad van bestuur van Zorggroep Almere en de directie van GGD Flevoland.

De gemeente Almere, GGD Flevoland en Zorggroep Almere besloten vorig jaar om samen één jeugdgezondheidszorg te vormen. De hieruit voortgekomen coöperatie is sinds 1 januari jongstleden actief. Het is de bedoeling dat de nieuwe jeugdgezondheidszorg met behulp van vaste contactpersonen nauw aansluit bij de bestaande overlegstructuren van externe partijen, waaronder die van de sociale wijkteams, school en voorschoolse voorzieningen en huisartsen. Dit moet het mogelijk maken om de juiste zorg eerder en beter te verlenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top