ACTUEEL

LPGGz luidt noodklok over ambulantisering

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) maakt zich grote zorgen over de ambulantisering. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het platform dat er op dit moment niet wordt voldaan aan de noodzakelijke randvoorwaarden. Volgens Het LPGGz moet de overheid meer sturen op integrale hulp, waarbij niet langer het systeem, maar de behoeften en mogelijkheden van mensen zelf centraal staan.

Het platform signaleert dat er op dit moment onvoldoende samenwerking tussen ggz-teams en wijkteams is. Daarnaast zijn de wachtlijsten in de ggz te lang en komt hulp in crisissituaties te laat op gang. Hierdoor kunnen situaties onnodig escaleren.

Ook op sociaal gebied zijn er belangrijke knelpunten: eenzaamheid, gebrek aan huisvesting en mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding of betaald werk en armoede. Dit leidt ertoe dat mensen vaak gedwongen zijn tot een marginaal bestaan.

Krachtiger stimuleren

De oplossing ligt volgens de LPGGZ bij de overheid. Deze zou initiatieven om tot meer integrale ondersteuning te komen veel krachtiger moeten stimuleren. Essentieel is dat de positie van cliënten en familie versterkt wordt. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Han Kremers

30 mei 2016

De zorg is wel terecht, het wat eenzijdig neerleggen van oplossingen buiten de partijen, die zelf elkaar niet tot nauwelijks opzoeken en waar naar binnen gerichte belangen nog iets te groot zijn. Daarnaast bestaat de wereld niet uit ggz-teams en wijkteams, dat is weer de vaak wat enge blik die mede ten grondslag ligt aan de niet van de grond komende samenwerking en houdt een wereld in stand van of welzijn en/of (specialistische) zorg. En die wereld bestaat niet (meer).

Top