ACTUEEL

Medisch toerisme neemt vlucht

Steeds meer Nederlanders laten operaties uitvoeren in het buitenland. Dat blijkt volgens De Pers uit cijfers van de zorgverzekeraars CZ, Univé en Achmea. Het medisch toerisme neemt toe vanwege de lange wachttijden in Nederland.

Initiatief bij patiënt en verzekeraar

Operaties in het buitenland kosten de patiënt in veel gevallen niets extra. Patiënten wijken zowel op verzoek van de verzekeraar als uit eigen initiatief uit naar het buitenland. Zorgverzekeraars sluiten vooral in België en Duitsland contracten met klinieken en ziekenhuizen voor operaties, maar soms ook voor vervoer en verblijf.

Afwegingen medisch toerisme

Redenen voor de keuze voor operaties over de grens zijn de snellere toegang tot zorg, de kleinere afstand tot het ziekenhuis, de aanwezigheid van de beste specialist in het buitenland of omdat de behandeling niet mogelijk is in Nederland. Daarnaast kunnen kostenverschillen een rol spelen, stelt De Pers.

Animo voor buitenland groeit

Het aantal Achmea-klanten dat de verzekeraar heeft ‘bemiddeld’ voor een operatie in het buitenland is de afgelopen jaren gestegen tot duizend. Daarnaast hebben 4.000 mensen zelf een aanvraag gedaan voor een operatie over de grens. CZ vindt het terecht dat verzekerden een probleem maken van de wachtlijsten in Nederland. De zorgverzekeraar moedigt mensen daarom aan om uit te wijken naar andere landen. Bij Univé kiezen zo’n 20.000 mensen per jaar voor operaties in het buitenland. Buitenlandse zorg kost Univé 30 miljoen euro. De zorgverzekeraar ziet behandelingen in het buitenland vooral als een service naar de klant.

>> Skipr weekly <<

Elke zondagochtend om 8:00 uur het laatste nieuws in het weekoverzicht ontvangen? Registreer u voor de Skipr weekly.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes

16 november 2009

Geachte redactie,Met alle respect voor Uw toewijding om medisch nieuws snel en leesbaar te plaatsen vraag ik Uw aandacht voor het volgende:Vandaag hebt U een bericht geplaatst onder de titel: Medisch Toerisme neemt vlucht.

U beschrijft dat meer en meer patiënten in het buitenland geopereerd worden, oa na bemiddeling door hun zorgverzekeraar.

Ik wijs U erop dat een medische ingreep een operatie geen toerisme is.

Integendeel. Je bent ziek, hebt een aandoening waardoor je gezondheid aangetast is.

Een operatie is altijd een risico. Uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg 2009 blijkt dat bij 65 % der operaties medische fouten gemaakt worden!

Het is beslist onprettig om je in een buitenlands ziekenhuis te laten opnemen en zeker voor een operatie. Je spreekt vaak de taal niet of onvoldoende. Dus er is mogelijk een taalprobleem en communicatieprobleem met de verpleegkundigen en met de artsen. Dit komt niet ten goede aan de basisvoorwaarde voor de operatie: geïnformeerde toestemming door de patiënt.

Hieraan wordt vaak niet voldaan. Juridisch mag de arts dan niet eens opereren.

En …de vraag is : hoe is de zorg na de operatie, vooral nadat je het ziekenhuis hebt verlaten?

Onze ervaring leert dat je dan aangewezen bent op zorg in Nederland, die niet op jou zit te wachten en je of minimale of geen begeleiding geeft.

Wanneer de operatie niet goed is gegaan, de kans is heel groot 65 %, krijg je veelal geen eerlijke informatie en geen adequate medische begeleiding, nergens.

Dit is toegegeven door de medische sector november 2007 en april 2008.

Feitelijk zou je de keuze voor de arts moeten baseren op: opleiding, ervaring, resultaten: complicaties, controle en zorg na de operatie en toezicht door de Inspectie.

Het is onaanvaardbaar dat de patiënt wel een geïnformeerde keuze kan maken over de aanschaf van een koelkast en niet over de kwaliteit van een arts.

Bovendien is onaanvaardbaar dat de Inspectie individuele klachten van patiënten niet in behandeling neemt, laat staan van operaties in het buitenland.

Patienten die zich in het buitenland laten opereren zijn ahw vogelvrij.Ik verzoek U om de titel van Uw artikel te wijzigen in een objectieve benadering: meer Nederlanders gaan voor operatie naar het buitenland.

Uiteraard ben ik bereid tot nader overleg en verschaffing van nadere informatie.Met vriendelijke groet,Sophie Hankes

www.sin-nl.org

www.ieu-alliance.eu

Top