HRM

Van Rijn: contact huisarts en bedrijfsarts kan beter

Intensivering van de samenwerking tussen arbodiensten en bedrijfsartsen aan de ene kant en de zorg aan de andere kant is nodig om een beter werkklimaat te creëren voor mensen met een chronische aandoening. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn in een interview met Skipr.

Van Rijn deed zijn uitspraken in reactie op het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen’ tijdens de Fit for Work conferentie ‘Langer actief door innovatie in de zorg en beleid’. Deze conferentie werd 25 mei 2016 in Den Haag gehouden.

Van Rijn stelt dat het tijd is voor actie: “We praten al heel lang over de verbinding die er moet zijn tussen werk en gezondheid en andersom. En dat iedereen wel ziet dat dat een sterke verbinding heeft, maar het is kennelijk in de praktijk heel lastig is om dat handen en voeten te geven. Het komt niet zo vaak voor dat een werkgever aan een werknemer vraagt: hoe gaat het met je gezondheid? En het komt ook niet zo vaak voor dat de huisarts vraagt: wat voor werk doe je eigenlijk? Toch zijn dat twee vragen die van beslissende betekenis kunnen zijn voor mensen met een chronische beperking om aan het werk te blijven.”

Bewustzijn

In de eerste plaats is het volgens de staatssecretaris nodig om een bewustzijn bij elkaar te creëren dat het normaal is voor werkgevers en werknemers om er met elkaar over te praten. “De bedrijven die dat doen geven ontzettend goede voorbeelden waarin mensen langer aan het werk blijven met veel minder ziekteverzuim en met een veel grotere loyaliteit naar elkaar.”

Maar een betere samenwerking tussen de verschillende professionals is van net zo’n groot belang. “Als een huisarts niet alleen naar de aandoening kijkt, maar ook kijkt naar wat voor werk iemand doet, kom je vaak tot andere beslissingen en andere oplossingen dan wanneer je dat niet zou doen. En contacten tussen huisartsen en bedrijfsartsen kunnen echt wel een tandje beter. Dus die aanbeveling van de SER om die verbinding ook in professionele zin te zoeken, dat huisartsen zich meer moeten bezighouden met wat voor werk iemand doet en dat de werkgever ook de relatie via de bedrijfsarts ook met de zorg kan leggen dat gaat voor heel veel mensen al heel veel betekenen.

Bekijk hier het complete interview met staatsseccretaris Martin van Rijn waarin hij ook praat over de rol die hij hierbij ziet voor de overheid:


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top