ACTUEEL

Instanties hielpen gezin waar kind overleed onvoldoende

Bij het Rotterdamse gezin waar een kind overleed door mishandeling in januari 2015, hebben de betrokken instanties niet goed gehandeld op meerdere vlakken. Zo was er onvoldoende oog voor de aanpak van alle problemen en paste de geboden zorg en ondersteuning bij de situatie van het gezin.

Tot dit oordeel komen vijf samenwerkende inspecties, waaronder de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Volgens de inspecties was er in de zorg en ondersteuning niet alleen onvoldoende oog voor de aanpak van alle problemen, maar ook voor de veilige en gezonde ontwikkeling van de kinderen. De betrokkenen boden zorg en ondersteuning onvoldoende in gezamenlijkheid aan. In totaal zijn veertien instanties tussen 2012 en 2015 betrokken geweest bij het gezin, dat met meerdere problemen kampte. In krap drie jaar tijd is er contact geweest tussen de moeder en onder andere de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin, twee basisscholen, Lokaal Zorgnetwerk, de politie en meerdere deurwaarders.

De hulp aan het gezin concentreerde zich op de financiële problemen waarmee het gezin kampte. "De hulpvraag van moeder beperkte zich hiertoe terwijl er in het gezin meer problemen speelden zoals schuldenproblematiek, opvoedingsproblematiek, overbelasting moeder als gevolg van stress rondom dreigende uithuiszettingen, gezondheidsproblemen en huiselijk geweld", aldus de inspecties. "Partijen hebben deze problemen niet of slechts gedeeltelijk in kaart gebracht waardoor de ingezette hulp beperkt bleef."

Geweld

Verschillende instanties kwamen over de vloer bij het gezin, dat bestond uit een moeder, een (stief)vader en vier kinderen. Sommige zorgverleners waren op de hoogte van het geweld dat de partner van de moeder tegen haar gebruikte, waarvan twee kinderen getuige waren, maar ondernamen niets. Een basisschool merkte in 2014 dat één van de kinderen veelvuldig van school wegbleef, maar deed niets en sprak de moeder er ook niet op aan. De moeder kwam niet opdagen voor afspraken bij het Centrum Jeugd en Gezin, ondanks herhaaldelijke oproepen, waarop geen actie werd ondernomen.

De samenwerkende inspecties verwachten dat de partijen in Rotterdam de geconstateerde knelpunten wegnemen zodat de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen verbetert. De gemeente gaat een verbetertraject inzetten. De inspecties volgen gedurende een jaar hoe de gemeente en de betrokken organisaties de aanbevelingen opvolgen en geconstateerde knelpunten wegnemen. Tevens willen zij aan het eind van dit jaar met de betrokken partijen bekijken welke verbeteringen in gang zijn gezet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top