Vastgoed

Zorgvastgoed tijdelijk verhuren wordt makkelijker

Zorgvastgoed tijdelijk verhuren wordt makkelijker

Woonruimte tijdelijk verhuren is nu nog lastig, maar met de Wet doorstroming woningmarkt wordt dat vanaf 1 juli makkelijker. Dat is ook gunstig voor zorgaanbieders die met leegstand kampen.

Het wordt mogelijk om voor een zelfstandige woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar af te sluiten, zo is te lezen op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Voor onzelfstandige woonruimte kan dat voor maximaal 5 jaar.

Op dit moment is het ook mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten, maar die moet dan aan het eind van de termijn worden opgezegd. Daarbij gelden dezelfde opzeggronden als bij een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat verandert op 1 juli. De tijdelijke huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode. De verhuurder hoeft niet op te zeggen of hiervoor opzeggronden aan te dragen.

Tussentijds opzeggen

Nu kan de huurder of verhuurder in principe een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen. Tenzij dit in het contract is opgenomen. In de nieuwe wet krijgt de huurder wel de mogelijkheid om de tussentijds op te zeggen, maar de verhuurder niet. Het parlement vindt dat huurders anders worden gedwongen om het huurcontract uit te dienen en dat belemmert hen bij het betrekken van nieuwe woonruimte.

De wet geldt voor iedere verhuurder. Alleen voor woningcorporaties geldt een beperking.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top