ACTUEEL

Rechter speelt NVZD-leden de bal toe

De kantonrechter in Utrecht heeft de zaak rond de schorsing van NVZD-directeur Jan Aghina maandag aangehouden. De rechter vindt dat eerst de leden van de NVZD over de kwestie moeten oordelen. Bovendien is de rechter van oordeel dat de mogelijkheid van mediation onvoldoende beproefd is.

Schorsing

Het bestuur van de NVZD vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg stuurde medio oktober een verzoek aan de kantonrechter om de arbeidsrelatie met directeur Jan Aghina te ontbinden. Dit verzoek werd gekoppeld aan de vraag om een uitspraak te doen over de verschillen van inzicht tussen het bestuur en de directeur. Als gevolg hiervan was Aghina sinds 22 september geschorst. Aghina greep het kort geding juist aan om de schorsing ongedaan te maken.

Twijfels

De rechter onthoudt zich vooralsnog van een oordeel. Tijdens de zitting liet de rechter wel doorschemeren twijfels te hebben over de argumenten van het NVZD-bestuur. De rechter vindt echter dat eerst de leden van de NVZD de kans moeten krijgen om zich over de kwestie uit te spreken. Mede op verzoek van een kleine tachtig NVZD-leden wordt er op 19 november een ledenvergadering belegd. Eén van de onderwerpen is de samenstelling en statutaire bevoegdheid van het bestuur.

Nieuwe voorzitter

Scheidend voorzitter Bert Bunnik is sinds 1 oktober als technisch directeur in dienst van de hockeybond. Bunnik was tot juli 2008 bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep. Volgens sommige leden had Bunnik zijn functie als voorzitter van het NVZD-bestuur per 31 december van dat jaar moeten neerleggen. Volgens Bunnik liep zijn verbintenis met de Saxenburgh Groep officieel door tot 1 februari 2009. Op grond van de NVZD-statuten betekent dit dat zijn voorzitterschap hoe dan ook ultimo eind dit jaar afloopt. Naast het vacante voorzitterschap, zal de ledenvergadering zich ook moeten beraden op de positie van bestuurslid Hans Boelen.  Boelen legde op 23 september zijn functie als bestuursvoorzitter van GGZ Delfland neer.

Mediation

Mocht de ledenvergadering geen uitkomst bieden, dan moeten het NVZD-bestuur en Aghina van de rechter een mediator in de arm nemen. Een eerdere poging tot mediation onder leiding van oud-NVZD-bestuurders strandde. De rechter houdt 1 december achter de hand om indien nodig alsnog uitspraak te doen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top