ACTUEEL

Ook NVTZ tegen wet maatschappelijke onderneming

De vaste Kamercommissie van Justitie moet het wetsvoorstel over de ‘maatschappelijke onderneming’ afwijzen. Dit adviseert de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) met klem. Een week eerder liet Brancheorganisaties Zorg (BoZ) al weten dat het kabinet de plank misslaat met dit wetsvoorstel.

Formulering toezichttaak moet scherper

Door regels voor de rechtsvorm ‘maatschappelijke onderneming’ op te nemen in het Burgerlijk Wetboek (BW) wil het kabinet instellingen met een maatschappelijke taak ondersteunen. De NVTZ heeft verschillende bezwaren tegen het wetsvoorstel. Ten eerste is de taakstelling van de raad van toezicht “in zijn alomvattendheid te vaag” geformuleerd in het wetsvoorstel. De NVTZ pleit voor een adequate verwoording voor de toezichthoudende verantwoordelijkheid.

Belanghebbendenvertegenwoordiging

De conceptwet schrijft een ‘belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV)’ voor in de besturing van instellingen. De NVTZ ziet geen meerwaarde in het creëren van zo’n statisch orgaan. “In het verleden is gebleken dat het samenbundelen van parallelle, divergerende en contraire belangen in één orgaan niet zinvol is.” De BHV leidt tot afnemende bestuurbaarheid, stelde de BoZ vorige week.

Bureaucratie

Het instellen van een derde bestuursorgaan, de BHV, zorgt voor meer bureaucratie en stijgende kosten daardoor. Dit bezwaar noemt de BoZ ook. De nadruk moet volgens de NTVZ liggen op de vormgeving van een stakeholdersproces en de verantwoording daarvan.

Onafhankelijk toezicht

De NVTZ is tegen bindende voordrachten voor de raad van toezicht. Deze raad dient namelijk onafhankelijk te zijn, aangezien deze toezicht moet houden op de belangenafweging.

Term ‘maatschappelijk onderneming’

Tenslotte voorziet de NVTZ dat de term ‘maatschappelijk onderneming’ tot onduidelijkheden gaat leiden. Het begrip wordt voor zeer veel zaken gebruikt als het gaat om maatschappelijke aspecten van ondernemen en van ondernemingen. In corporate governance denken wordt juist naar helderheid gestreefd. Het hanteren van deze term in het BW staat hier haaks op, aldus de NVTZ.

>> Skipr 1 jaar Event 10 december <<

Skipr bestaat op 10 december 1 jaar en viert dit met een bijzonder evenement in de Orangerie in Den Bosch. Meer informatie en het programma vindt u hier. Of meldt u direct aan voor het Skipr 1 jaar Event.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top