ACTUEEL

GGZ Delfland benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Paul Baks is met ingang van 5 april de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Delfland. Hij volgt Elly van der Vliet op, wiens termijn statutair afloopt na acht jaar lidmaatschap van de raad van toezicht.

Paul Baks heeft brede ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en heeft vele functies vervult bij ABN Amro, waar hij vanaf 1995 vicepresident Public Sector was. Hij was gespecialiseerd in marktoperaties binnen het publieke domein. Als gevolg van die ervaring was hij vanaf 2002 intensief betrokken bij de liberalisering van de zorgsector. In 2005 nam hij afscheid van de bank en zette hij zijn kennis en ervaring geheel in voor de zorgsector in Nederland en vervult sindsdien diverse advies, toezicht en bestuursfuncties in deze sector. Baks is auteur van diverse publicaties, vooral gericht op de veranderingen in de zorgsector.

Baks draagt de ambitie van GGZ Delfland een warm hart toe. Hij kijkt kritisch naar alle ontwikkelingen in de sector en zal een bijdrage leveren aan de positie die de ggz-instelling in de regio inneemt en aan de realisatie van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan. Zoals hij zegt: "De kracht van deze organisatie in een sterk bewegende sector zit 'm in de schaalgrootte, die het mogelijk maakt om maatwerk te bieden aan cliënten en hun directe omgeving. Ik zal mijn kennis en ervaring binnen de zorgsector graag inzetten voor de interne en externe ontwikkelingen van GGZ Delfland".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top