ACTUEEL

Mieke Beentjes nieuwe voorzitter KNOV

Mieke Beentjes nieuwe voorzitter KNOV

De leden van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) hebben Mieke Beetjes gekozen tot voorzitter. Beentjes, die zelf praktiserend verloskundige is, volgt Linda Rentes op, die drie jaar voorzitter is geweest.

Dit heeft de KNOV bekend gemaakt. Mieke Beentjes (1965) is al 24 jaar verloskundige. Nu werkt zij als waarneemster in een eerstelijnspraktijk in Eindhoven. Eerder was zij vicevoorzitter van de KNOV en beleidsmedewerker bij het team Richtlijnen. Daarnaast werkte zij onder meer mee aan de oprichting van het District Verloskundig Platform. Ook was Mieke bestuurslid Verloskundige kring Eindhoven en docent Verloskunde Academie Rotterdam.  

Zelfstandig

In een toespraak kort na haar verkiezing gaf Beentjes aan dat het huidige, laagdrempelige stelsel van verloskundige zorg dichtbij de zwangere vrouw in stand moet blijven. De plannen van minister Schippers van VWS voor de invoering van integrale bekostiging kan daar juist toe bijdragen, zo vindt ze, maar dan moeten er wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals behoud van de zelfstandige positie en het ondernemerschap van de verloskundige en de keuzevrijheid van de zwangere vrouw.

Samenwerking

Volgens de nieuwe KNOV-voorzitter is voor de invoering van een nieuwe vorm van financiering op regionaal niveau nauwe samenwerking nodig tussen zorgverleners en andere partijen zoals zorgverzekeraars, met wederzijds respect voor elkaars positie. Maar goede samenwerking gaat vooraf aan financiering, benadrukt Beentjes. Verloskundigen en gynaecologen maken daar nu afspraken over. Invoering van een nieuw financieel systeem moet dat niet onder druk zetten. Nederland moet dus tijd nemen voor de invoering daarvan. Daar is zeker drie jaar voor nodig.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top