ACTUEEL

Daling kosten door Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) loopt het project Op Weg Naar Herstel. Dat heeft het Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg ontwikkeld. Evaluatie laat zien dat een betere afstemming van zorg meer zelfredzaamheid oplevert, een betere kwaliteit van leven voor mantelzorgers en een forse kostenbesparing op de zorg.

Het Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg is ontwikkeld voor ouderen met complexe problematiek. Wanneer zij na ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, revalideren zij vaak eerst in een instelling voor geriatrische zorg. Het is de bedoeling dat ze snel terugkeren naar hun eigen woonsituatie, maar dat liep meestal niet soepel.

Dit Zorgpad laat een verbetering zien in zelfredzaamheid en participatie van patiënten na drie maanden, en in kwaliteit van leven van mantelzorgers na negen maanden. De zorggerelateerde kosten bleken na negen maanden aanzienlijk lager – om precies te zijn 13.868 per patiënt – en er werden meer patiënten ontslagen naar de thuissituatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top