ACTUEEL

'Gemeenten laten apothekers opdraaien voor medicijnafval'

Er zijn gemeenten in Nederland die de apotheker volledig laten opdraaien voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval dat patiënten bij hun apotheek inleveren. Hierdoor lekken zorggelden van de apotheek rechtstreeks in de kas van private afvalverwerkers.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de KNMP onder 90 apotheken, verspreid over heel Nederland. De KNMP stelt de kwestie aan de orde in een brief, gericht aan de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. De commissie heeft vandaag een algemeen overleg over water. De apothekersorganisatie noemt het een “al jaren bestaande misstand” dat de ene gemeente klein chemisch afval (KCA) gratis in ontvangst neemt terwijl de andere hiervoor stevige kosten in rekening brengt of verwijst naar een professionele afvalverwerker.

Apothekers zamelen medicijnafval in en helpen daarmee te voorkomen dat KCA in het huisvuil of het riool terechtkomt. Zij helpen, geheel vrijwillig, gemeenten in de uitvoering. Gemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen en het KCA kosteloos afvoeren, zo stelt voorzitter Gerben Klein Nulent in de brief. Alleen dan kunnen apothekers doorgaan met het belangeloos leveren van deze dienst aan de samenleving. Overleg hierover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd.

Tienduizenden euro's per jaar

Veel gemeenten halen de medicijnen kosteloos bij de apotheek op, zoals Amsterdam en Utrecht. In deze gemeenten bestaat een prettige samenwerking met de apotheek, stelt de KNMP. Andere gemeenten belasten de apotheker met de kosten voor het afvoeren van het medicijnafval. Zo moeten in Almere de apotheken rechtstreeks zaken doen met afvalverwerkingsbedrijf SITA. Als gevolg hiervan betalen apothekers in die plaats gezamenlijk tienduizenden euro’s per jaar voor de verwerking van het KCA.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top