ACTUEEL

'Hulpverlening faalde voorafgaand aan dood 7-jarige Papillon'

Hulpverleners hadden onvoldoende oog voor de veiligheid van de 7-jarige Papillon uit Heerlen. De professionals lieten zich te veel leiden door de hulpvraag van de moeder, die zorgmijdend was. Dat concludeert de landelijke inspectiedienst Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) na onderzoek naar de dood van de jongen.

Papillon  werd in maart vorig jaar dood aangetroffen in het appartement van zijn moeder Britt D. (40) in Heerlen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de moeder haar kind gewurgd. Britt D. is ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Crisisteam

Na de dood van Papillon kwamen al snel kwamen er berichten dat hulpinstanties signalen kregen van een verstoorde thuissituatie, maar daarop niet adequaat hebben gehandeld. Twee dagen voor de dood van Papillon was een crisisteam van Mondriaan bij moeder Britt over de vloer geweest. Vader Harvey William had, naar eigen zeggen zonder succes, bij jeugdzorg aan de bel getrokken.

De inspectiedienst STJ, een koepelorganisatie van de inspecties van justitie, gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en sociale zaken, besloot een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het incident en de rol van de hulpverlenende instanties. Maandag worden de uitkomsten van dit onderzoek in Heerlen gepresenteerd. In een persconferentie zullen burgemeester Ralf Krewinkel en wethouder Jordy Clemens een reactie geven.

Zorgmijdend

De inspecties oordelen dat de betrokken professionals gezamenlijk onvoldoende prioriteit hebben gegeven aan de veiligheid van het kind. De hulpverleners hebben bovendien niet gehandeld op basis van een volledige, gezamenlijke probleemanalyse en evenmin kwamen zij gezamenlijk tot een sluitende aanpak voor het gezin.
“Wanneer, zoals ook in deze zaak, een gezin meerdere problemen tegelijk heeft en de ouders van het gezin bovendien zorgmijdend zijn, dienen hulpverleners naast de problematiek van de ouders vooral ook de veiligheid van de kinderen in het oog te houden. Daarvoor is noodzakelijk dat betrokken professionals informatie delen, een gezamenlijk zorgplan uitvoeren en vooral ook dezelfde opvattingen hebben over wat een veilige of onveilige situatie is voor kinderen”, aldus de STJ.

Knelpunten

Sinds de transitie is in de gemeente Heerlen de zorg en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen in handen van sociale buurtteams en expertiseteams. Volgens de inspecties is dit echter geen garantie dat de door de inspecties geconstateerde knelpunten zijn weggenomen. Dit geldt met name de veiligheid van kinderen in gezinnen met meerdere problemen waarvan de ouders zorgmijdend zijn. De inspecties vragen partijen in de gemeente Heerlen daarom om verbeteringen in gang te zetten om deze knelpunten weg te nemen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

jaap van Assen

21 juni 2016

Kinderen komen voort uit mannen en vrouwen,jeugd zorg bestaat uit 90% uit vrouwen,mannen benaderen problemen anders dan vrouwen en om gekeerd,laat jeugdzorg een maatschappelijke afspiegeling zijn,dus meer mannen uit diverse stromingen
En laat fouten strafrechtelijk toetsen zo dat dit gevolgen kan hebben

V. Valk

21 juni 2016

Mondriaan Zg is een chaotisch versnipperde organisatie die voortdurend bezig is met reorganiseren en cliënten letterlijk laat zitten. Ondertussen maken ze wel de dienst uit in de regio. Cliënten met m.n. chronische psychische aandoeningen hebben i.t.t. fysieke aandoeningen geen keuze voor een andere instelling of behandelaar. Ze worden steeds terugverwezen naar de regio, naar Mondriaan dus, die geen passende zorg biedt. En uit eigen ervaring zeg ik dat het klopt, Mondriaan legt vaker de verkeerde accenten in de zorg. De bereidheid om naar cliënten te luisteren is er vanuit hun arrogantie niet. Gemeente Heerlen, ik wens u veel succes want uw indicatiestellers zijn gelijktijdig werkzaam bij Mondriaan!

Mondriaan

23 juni 2016

Beste heer Valk,
Bedankt voor uw zienswijze. We behandelen bij Mondriaan complexe problematiek waarbij wij kwaliteit belangrijk vinden en ernaar streven die telkens nog verder te verbeteren. Uw verbetersuggesties horen we daarom graag. Om die reden nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via communicatie@mondriaan.eu om uw suggesties te horen.
Vriendelijke groet,
Mondriaan

Top