ACTUEEL

Arbeidsmarktmanagement: goochelen met personeel

De krappe arbeidsmarkt bezorgt veel bestuurders kopzorgen. Goed kwalitatief personeel vinden en vasthouden is topsport. Eén magische truc is er niet. De oplossing ligt in het goochelen met creatieve oplossingen.

Donkere wolken boven de arbeidsmarkt

Hierover bericht Skipr magazine uitgebreid in het decembernummer dat deze week verschijnt. Meer over de donkere wolken boven de arbeidsmarkt in de zorg in dit artikel.

Toenemende zorgvraag

Kijkend naar de toenemende zorgvraag zijn over tien jaar zo’n half miljoen extra medewerkers nodig in de gezondheidszorg. Dit betekent dat één op de vijf Nederlanders in de zorg zou moeten werken. Ondenkbaar en onhaalbaar. Maar ook op de korte termijn zijn er stevige problemen door de krappe arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktmanagement

Oplossingen zijn niet eenduidig. Iedere regio, sector, instelling en soms zelfs functie kent andere problemen. Van werkgevers worden de nodige creativiteit, activiteit en flexibiliteit verwacht. Daarbij is ordinair personeelsbeleid passé. Arbeidsmarktmanagement is het toverwoord om een zorgorganisatie toekomstbestendig maken. Dit betekent van alle kanten onderzoeken en inventariseren waar de grootste tekorten zitten en daarop sturen.

Vissen in andere vijvers

Het huidige personeel zo lang mogelijk vasthouden en motiveren is de grootste uitdaging. Daarnaast moet werven niet worden onderschat. De gedachte is vaak dat dit bij een krappe markt weinig zin heeft. Toch kan vissen in vreemde vijvers resultaat opleveren. Verder moet de sector uitstroom van personeel tegengaan. Samenwerking,  ofwel stoppen met elkaars personeel afpakken, is hierbij ook een manier.
Meer achtergrond:
Noordelijke ziekenhuizen verzorgen spoedopleidingen
‘Traag VWS oorzaak van personeelstekort’
Ziekenhuizen binden verpleegkundigen met bonus
Klink wil start opleidingsfonds zorgpersoneel in 2010
Verpleegkundigen draaien zelf op voor studiekosten
West Brabant garandeert instroom zorgpersoneel
Ziekenhuizen verbeteren arbeidsmarkt OK-medewerker
De Unie: ‘Convenant ziekenhuizen is kartelvorming’

Innovaties in de zorg

Innovatie is het laatste toverwoord dat overal als oplossing klinkt voor het personeelstekort. Het is een handig containerbegrip waar bijna alles wat nieuw is onder te schuiven is. Ook het ministerie van VWS ziet innovatie als zaligmakend. Het gevaar hierbij is dat de oplossingen worden gezocht in technologische innovaties die nog erg ver in de toekomst liggen. Een dezer dagen verschijnt het eerste rapport van het Zorginnovatieplatform (ZIP) over de arbeidsmarkt. Het is afwachten hoe praktisch toepasbaar de aanbevelingen van het ZIP zijn.
Meer achtergrond:
Innovaties moeten personeelstekort oplossen
Achmea en Philips werken samen aan innovaties
Verpleegkundigen willen inspraak bij nieuwe zorg-ict
Brabant steunt telezorgprojecten met miljoen euro
Innovaties in ggz moeten veel sneller
Klink trekt 100 miljoen uit voor vernieuwingen in zorg
Innovatiefonds geeft één miljoen euro aan ggz
Schotjesgeest staat innovatie in de weg

Skipr magazine: abonneren of exemplaar bestellen

Bestel het Skipr magazine nr. 12 van december 2009
of abonneer u op Skipr magazine.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hartstra

26 maart 2012

ggz drenthe lost het personeels tekort in de vakanties op door ZEER laag opgeleid,ongediplomeerd "personeel" psychiatrische clienten te laten "begeleiden" naast huishoudelijk werk. (!!!!!)
En die bestuurder Eric van der Haar,wat een ontzettende GLADJAKKER!!!

Top