ACTUEEL

Psychiatrisch patiënten bij huisarts in wachtrij

De problemen rond de zorg voor mensen met ernstige psychische klachten worden almaar groter. De wachttijden voor behandeling lopen snel op, blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging onder ruim 1.400 leden. Bijna de helft van de ondervraagde artsen zegt dat patiënten langer dan acht weken moeten wachten op specialistische hulp. Maar ook bij de huisarts ontstaan nu wachtrijen, aldus de LHV zondag.

Van de ondervraagde artsen zegt 72 procent dat er afgelopen jaar meer mensen met psychische klachten bij hun praktijk hebben aangeklopt. De klachten waarmee die mensen kampen zijn weer complexer dan voorheen, zegt 74 procent. Eerder constateerde de Nederlandse Zorgautoriteit ook al een stijging van het aantal patiënten die door huisartsen worden behandeld.

Systeem kraakt

"Dat is ook de bedoeling, op voorwaarde dat mensen met zware klachten op tijd geholpen kunnen worden buiten de huisartsenpraktijk. En daar kraakt en piept het systeem, zo blijkt opnieuw", aldus LHV-voorzitter Gert-Jan van Loenen.

Huisartsen hebben er de afgelopen jaren samen met praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor gezorgd dat mensen met psychische problemen zo goed mogelijk worden opgevangen in de huisartsenpraktijk. "We vinden het onverteerbaar dat zij daarin niet worden gesteund door voldoende en tijdig beschikbare plekken in de gespecialiseerde ggz. Ggz-problematiek vraagt bovendien rust, tijd en aandacht", aldus Van Loenen.

Meer psychoses

Het beeld uit de enquête komt overeen met signalen over wachttijden van GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz, de koepel van patiënten- en cliëntenorganisaties in de ggz. "De gevolgen voor patiënten kunnen dramatisch zijn: meer psychoses, suïcides, panieksituaties, dwangopname, sociaal isolement", zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot wil de minister aan de tand voelen tijdens het mondelinge vragenuur. Haar partij wil dat er een pas op de plaats wordt gemaakt met de afbouw van het aantal bedden in GGZ-instellingen totdat er voldoende geestelijke gezondheidszorg in de wijk is. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

26 juni 2016

Gaat het ergens nog wel volgens plan in de zorg?

V. Valk

27 juni 2016

Nee, het gaat nergens goed. Dit kabinet klopt zich op de borst dat dit goed geregeld is maar moet wel van het ene naar het andere probleem rennen om zaken tijdelijk 'op te lossen'. Dit alles over de rug van kwetsbare mensen, want die zijn uiteindelijk de dupe van dit kabinet dat maar doet zonder na te denken of het wel kan, laatstaan of het goed is. Of de geplande bezuiniging geslaagd is, moeten we nog afwachten want te lang uitgestelde zorg leidt immers naar meer zorg. Van de beloftes dat het beter zou worden is niets terecht gekomen. Het is er alleen maar slechter op geworden qua zorg, qua bureaucratie en dus ook qua wachttijden.

V. Valk

27 juni 2016

Mensen met ernstige chronische psychische aandoeningen zijn over de schutting gegooid van de gemeente. Hun zorg wordt voortaan in 360 verschillende gemeentelijk verordeningen geregeld. Voor gemeentes is dit een onbekende doelgroep, ook de huisarts heeft die kennis niet. Het kabinet zou al in 2015 een besluit nemen over toelating van de zorg voor chronische psychische aandoeningen in Wlz. Dat is er nog steeds niet van gekomen, het kabinet schuift dit voor zich uit. Alle andere zorg waar sprake is van intensieve zorg (voorheen AWBZ ZZP's) hebben een plek in de Wlz gekregen. De ambulante zorg voor deze groep, waarbij sprake is van begeleiding/ondersteuning en van 24u toezicht om een groter beroep op zorg en verdere terugval te voorkomen, is overgeheveld naar de gemeente. Die groep staat letterlijk op straat, want ook de huisvesting stagneert. Het betreft dus 'beddenreductie' in de bovenvermelde zorg.

Judith Meijer

30 juni 2016

Dit artikel focust zich op huisartsen en Specialistische GGZ. Sinds 2104 is er een nieuwe ontwikkeling in de GGZ, namelijk de komst van de Basis GGZ, nieuw GGZ aanbod in de keten tussen de huisarts/POH GGZ en de specialistische GGZ. De herindeling in de GGZ heeft na twee jaar zeker tot een verschuiving van patiënten geleid, onder andere naar de Basis GGZ.

Steeds meer cliënten en verwijzers vinden de weg naar de Basis GGZ. In 2015 zijn meer dan 100.000 cliënten in de Basis GGZ behandeld en het aantal groeit. Met een generalistische, oplossingsgerichte behandeling krijgen mensen in enkele maanden weer meer grip op hun leven. Ook cliënten met zwaardere problematiek. Zo hebben aanbieders van de Basis GGZ, zoals Indigo, de opdracht ingevuld om direct en dichtbij hulp te verlenen en erger te voorkomen.

Wachttijden in de zorg zijn nooit wenselijk; de herindeling van de GGZ in 2014 vraagt van de hele keten aanpassingen en dat heeft ook effect op de personele capaciteit. Zeker goed van de LHV om hier aandacht voor te vragen. Ik roep hen op, en met hen de brancheorganisaties en media, om met een brede blik naar de ontwikkelingen te kijken en de gehele sector mee te nemen.

Judith Meijer, directeur Indigo Service Organisatie

Top