ACTUEEL

NZa dwingt apotheker tot contract met verzekeraar

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een apotheker gedwongen een contract te ondertekenen met een zorgverzekeraar. Dit heeft de zorgautoriteit woensdag bekendgemaakt. De belangenorganisatie van apothekers KNMP is boos over deze ingreep.

KNMP: 'eind marktwerking'

Als apothekers worden gedwongen een contract aan te gaan met een zorgverzekeraar, betekent dat het eind van de marktwerking, zegt de KNMP in een reactie. Die marktwerking is immers gebaseerd op het onderhandelen over het beste product voor de beste prijs. De betrokken apotheker wilde het contract niet ondertekenen, omdat hij het niet eens was met het preferentiebeleid in het aanbod van de verzekeraar. Preferentiebeleid is een instrument voor de zorgverzekeraar om selectief in te kopen en daarmee de kosten voor geneesmiddelen te verlagen.

Selectief inkopen

De NZa stelt dat een zorgverzekeraar op iedere markt selectief moet kunnen inkopen. Dat is in het belang van de consument. Omdat de apotheek in dit geval de enige is in de omgeving, kunnen zorgverzekeraars zich niet tot een andere apotheek wenden. De NZa zegt hem gedwongen te hebben, omdat er in de omgeving van de apotheek geen andere was. De zorgverzekeraar kon dus niet met een concurrent van de apotheker in zee gaan. De NZa wil met de maatregel voorkomen dat de concurrentieverhouding in het gebied ernstig wordt verstoord en de betaalbaarheid van de zorg in het geding komt.

>> Skipr 1 jaar Event 10 december <<

Skipr bestaat op 10 december 1 jaar en viert dit met een bijzonder evenement in de Orangerie in Den Bosch. Meer informatie en het programma vindt u hier. Of meldt u direct aan voor het Skipr 1 jaar Event.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank van Wijck

19 november 2009

Niet overdrijven KNMPBrancheorganisatie KNMP trekt de verkeerde conclusie als zij stelt dat van contracteervrijheid geen sprake meer is nu de Nederlandse Zorgautoriteit een apotheek verplicht een contract aan te gaan met de twee zorgverzekeraars in haar werkgebied. De apotheek wil dit contract niet tekenen uit onvrede met het preferentiebeleid van die zorgverzekeraars. In de meeste gevallen geen probleem, stelt de NZa, maar wel als in het gebied waarin de betreffende apotheek gevestigd is geen andere apotheken zijn. De zorgverzekeraars kunnen zich dan niet tot een andere apotheek wenden en daarmee komt hun verplichting aan de verzekerden in gevaar. Terecht grijpt de NZa dan in, want voor haar staan de belangen van de verzekerden, de zorgconsumenten, centraal. In het uiterste geval kan dit betekenen dat ook de zorgaanbieder zich hiernaar moet schikken, merken we nu.

Dat de KNMP op basis hiervan stelt dat van contracteervrijheid geen sprake meer is, is een veel te ver doorgetrokken conclusie. De ongebreidelde groei van het aantal openbare apotheken in ons land gedurende de laatste tien jaar heeft ertoe geleid dat nog maar op een heel beperkt aantal plaatsen apotheken staan die geen concurrentie hebben in de directe omgeving. Voor alle openbare apotheken die wél in een concurrerende markt opereren blijft de contracteervrijheid volledig overeind. En voor die ene die nu door de NZa is gesommeerd om te tekenen dus niet nee. So what.

tjark reininga

23 november 2009

als de NZa in voorkomende gevallen de zorgverzekeraars nu ook maar dwingt om een contract met de apotheek aan te gaan. anders wordt de vrijheid wel erg eenzijdig.

Top