HRM

Zelfsturend team ontevreden over verzuimondersteuning

Eenderde van de medewerkers in zelfsturende teams in de zorg is ontevreden over de mate van ondersteuning van de organisatie als het om verzuim gaat. Dat blijkt uit cijfers van 0/24 Research & Organization en Vernet Verzuimnetwerk.

Over de kwaliteit van de ondersteuning zijn de zorgverleners ook niet erg positief. Bijna de helft ervaart deze als neutraal en 16 procent zelfs als slecht. Marieke Wilke van 0/24 Research & Organization: "Steeds meer organisaties gaan over op enige vorm van zelfsturing. In ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat het verzuim stijgt wanneer zorgorganisaties gaan werken met zelfregulerende teams en dat er ontevredenheid heerst over de ondersteuning van de organisatie."

Meer ziekteverzuim kost de gezondheidszorg miljoenen, aldus Wilke. Niet minder belangrijk is het volgens haar dat dit een slecht signaal is voor wat betreft het welzijn en gezondheid van medewerkers in teams binnen de zorg. Het is zaak om het verzuim zo laag mogelijk te houden, en om die reden starten 0/24 Research & Organization en Vernet Verzuimnetwerk in september met het ‘Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelfsturende Teams’. In deze training leren personeelsondersteuners en verzuimexperts hoe zij een gedegen overgang kunnen maken van een traditionele organisatie naar een zelfsturende organisatie.

Analyse

De cijfermatige analyse van het onderzoek is gedaan onder 3200 medewerkers in de zorg. Daarnaast hebben 515 teamleden een vragenlijst ingevuld en zijn er diverse teaminterviews gehouden. Negen grote zorgorganisaties uit de verpleeg-, verzorging- en thuiszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg deden tussen 1 januari - 1 december 2015 mee aan het onderzoek. Per organisatie werd onderzocht hoe het verzuimbeleid georganiseerd is sinds er met zelfsturende teams wordt gewerkt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Aad Nales

29 juni 2016

Dit is wel een héél algemene conclusie op basis van zo'n groot onderzoek. Zonder enige doorkijk in de cijfers en de aspecten van ontevredenheid valt er weinig te leren van dit onderzoek. Dus hierbij een oproep aan Skipr en de auteurs van het rapport... kom eens door met wat meer details.

Top