Tech

GGZ WNB mikt op 15 procent minder papierwerk

GGZ WNB gaat de tijd die professionals kwijt zijn aan administratieve handelingen flink terug dringen. Informatietechnologie moet er voor zorgen dat het tijdsbeslag wordt terug gedrongen van 45 procent naar 30 procent. Dat zegt Lex de Grunt, lid raad van bestuur van de Brabantse ggz-aanbieder.

“Zorgverleners worden geconfronteerd met veel administratieve eisen, vastleggen en registreren", reageert De Grunt. "Daar is hij 45 procent van zijn tijd mee bezig. Wij hebben als doel dat terug te brengen naar 30 procent, dat kan niet zonder IT.”

Met het oog hierop heeft GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) de afgelopen jaren de IT-infrastructuur helemaal opnieuw opgetuigd, van de glasvezelbekabeling tot aan het netwerk. De 160 applicaties van weleer zijn gehalveerd en in de cloud ondergebracht. Ook wordt er een nieuw cliëntenportaal uitgerold, met daarin ook plek voor verschillende e-healthmodules. Omwille van de efficiency en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel zijn daarnaast het netwerkbeheer als ook het werkplek- en applicatiebeheer uitbesteed aan externe partijen.

De Grunt voorziet daarnaast ook stappen op het gebied van registratie. “De dbc’s  zoals die er nu zijn, zijn er over een paar jaar niet meer”, verwacht De Grunt. “Ze zitten ingewikkeld in elkaar en dat maakt het werken er mee en registreren ervan lastig. Dat wordt ook wel gezien, dus is een werkgroep van onder anderen GGZ, zorgverzekeraars en VWS bezig met een nieuwe generatie.”

'Bodemscenario'

De ggz-aanbieder met hoofdvestiging in Halsteren komt van ver. Nog maar vijf jaar geleden stond de organisatie als gevolg van financieel wanbeheer op omvallen. Hoewel dit ‘bodemscenario’ is afgewend, blijft de financiële speelruimte beperkt in een sector waarin telkens nieuwe bezuinigingen zich aandienen. In de komende maanden verdwijnen er bij GGZ WNB naar verwachting zo’n 60 arbeidsplaatsen. “In 2016 moeten  we heel fors bezuinigen, maar het enige waar we niet op bezuinigen is IT”, zegt De Grunt. “Ik vind dat goed uitlegbaar, want ik ben er van overtuigd dat dit voor de ggz een noodzakelijke stap is om juist die zorgverlener beter te kunnen ondersteunen. We doen het echt voor de zelfverlener zelf, niet om maar iets nieuws in huis te hebben.”

Executiekracht

Informatietechnologie zal alleen maar aan belang winnen binnen de ggz, denkt De Grunt. “Door het combineren van gegevens weten wij nu veel beter hoe we er voor staan, hoe we in de dbc’s zitten en wat de kosten per cliënt zijn op dag-basis. Dat is een gigantisch verschil met twee jaar geleden. Waar we nog niet  aan toe zijn is dit combineren met allerlei  gegevens van buiten. Dat zie ik als interessant vooruitzicht, net als het door-ontwikkelen van gemakkelijke apps voor onze zorgverleners en cliënten. Daar zit veel rek in. Met name op het gebied van ambulantisering, e-health en m-health valt nog een hoop te winnen.”

De belofte van informatietechnologie impliceert wat De Grunt betreft ook een bestuurlijke opdracht. “Waar het zorginstellingen nog wel eens aan ontbreekt is executiekracht. Wat hulpverleners nodig hebben is dat de daad bij het woord wordt gevoegd.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top