ACTUEEL

NVZD-bestuur gaat met Aghina om de tafel

Het bestuur van de vereniging  van zorgbestuurders NVZD en de geschorste directeur Jan Aghina gaan alsnog om de tafel met een mediator. Tijdens een bijzondere ledenvergadering, die donderdagavond in Kamerik werd gehouden, heeft het bestuur toegezegd daarbij alle opties open te houden, inclusief een terugkeer van Aghina als directeur.

Zoekopdracht

Het bestuur heeft daarnaast op aandringen van de leden per direct de opdracht aan executive search bureau Van der Kruijs ingetrokken. De opdracht behelsde het zoeken van een mogelijke opvolger van de geschorste Aghina.
Met het besluit om een mediator in de arm te nemen volgt het NVZD-bestuur de uitdrukkelijke aanbeveling van de kantonrechter in Utrecht.  Die oordeelde maandag dat de mogelijkheid van mediation onvoldoende beproefd is in het conflict tussen het NVZD-bestuur en Aghina. De rechter wil daarom pas uitspraak doen als beide partijen hun geschil met een mediator hebben besproken. Mocht mediation niets opleveren, dan doet de rechter op 1 december alsnog uitspraak.

Uitzondering

Tijdens de ledenvergadering kwam ook de kwestie aan de orde van de statutaire bevoegdheid van scheidend voorzitter Bert Bunnik, zelf niet aanwezig in Kamerik. Enkele NVZD-leden twijfelden aan zijn statutaire bevoegdheid  aangezien Bunnik sinds 2008 niet meer als bestuurder in de zorg actief is. Daarmee had zijn bestuurstermijn volgens deze leden ultimo datzelfde jaar moeten aflopen. Het bestuur betoogde dat de statuten de mogelijkheid open laten om een uitzondering op deze regel te maken. Wel erkende het bestuur dat hier duidelijker over gecommuniceerd had kunnen worden. Deze uitleg werd door de leden geaccepteerd.

Achtergrond

De leden hadden daarnaast aangedrongen op nadere uitleg over de aard van het conflict tussen het NVZD-bestuur en Aghina. Volgens NVZD-lid en bestuursvoorzitter Hans Timmermans van Riagg Maastricht wilde het bestuur niet verder gaan dan “een toelichting op afstand”.  “Over dit punt bestaat onder de leden dan ook nog altijd enige ontevredenheid”, aldus Timmermans.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top