ACTUEEL

NZa biedt 28 AWBZ-instellingen maatwerk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 28 zorgaanbieders een regeling op maat getroffen voor de invoering van de Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Het gaat om AWBZ-instellingen die door de overgang naar de ZZP-bekostiging meer dan 13 procent van hun huidige budget moeten inleveren.

‘Hobbel op weg’ naar invoering ZZP’s

De NZa zegt met dit maatwerk ‘een belangrijke hobbel’ te nemen op de weg naar invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. Van de 44 zorgaanbieders die er meer dan 13 procent op achteruitgaan, hebben er 28 een verzoek om een regeling op maat ingediend.

Diversiteit regelingen

De regelingen op maat zijn divers. De NZa noemt organisaties waar de afbouw zich over meer dan drie jaar mag uitstrijken, bijvoorbeeld totdat nieuwbouwplannen gerealiseerd zijn of een fusie is afgerond. En elders bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de werkelijke kosten in vergelijking tot de tarieven, bijvoorbeeld voor kinderen en jeugdigen.

Efficiëntere zorg

De invoering van ZZP’s brengt bij AWBZ-instellingen een ontwikkeling op gang naar efficiëntere zorg met een meer patiëntgerichte focus. Dit blijkt volgens de NZa uit bijeenkomsten met de 28 zorgaanbieders. Daarnaast stimuleert  de nieuwe systematiek het kiezen van een eigen specialisme. Zorgaanbieders richten zich tot hun kernactiviteit en besteden de rest uit. Ook spreekt de invoering van de ZZP’s de creativiteit aan: aanbieders zoeken naar nieuwe manieren om de zorg te organiseren en kijken daarbij ook naar samenwerking met andere zorgaanbieders.

Financiële problemen

Volgens de NZa werd tijdens de bijeenkomsten duidelijk dat niet alle gevreesde financiële problemen bij zorgaanbieders ontstaan door de invoering van de ZZP’s. Bepaalde afspraken met het zorgkantoor kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot financiële moeilijkheden. De NZa benadrukt dat het belangrijk is zorgaanbieders zulke signalen kenbaar maken aan de NZa. Zij stelt dat ze deze informatie nodig heeft om haar toezichthoudende rol goed te kunnen vervullen.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top