ACTUEEL

Kabinet belooft verdeling Wmo-geld aan te passen

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken belooft de verdeelsleutel voor Wmo-gelden aan te scherpen. De staatssecretaris reageert daarmee op de uitkomsten van het  ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’.

Objectieve verdeelsleutel

De verdeling van de Wmo-gelden zorgt al sinds 2005 voor de nodige problemen.  Om die problemen weg te nemen is in 2008 een objectieve verdeelsleutel geïntroduceerd.  Ambtenaren van Binnenlandse Zaken constateren in het recente Wmo-rapport dat de problemen nog steeds bestaan. Met name gemeenten met veel ouderen, chronisch zieken en lage inkomens springen er bij de verdeling van de Wmo-gelden slecht uit.

Geen eenduidig beeld

Toch is er volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geen sprake van eenduidig beeld. Zo zijn sommige gemeenten er wel in geslaagd het negatieve herverdeeleffect te verwerken, terwijl in vergelijkbare gemeenten het negatieve effect onverminderd groot blijft. In algemene zijn constateert het ministerie dat de verschillen steeds kleiner worden.

Geen wonderen

Dit neemt niet weg dat het ministerie pleit voor aanscherping van de verdeelsleutel. Daarbij zou met name gekeken moeten worden naar factoren als langdurig medicijngebruik en de positie van lagere inkomensgroepen.  Gemeenten hoeven hier echter geen wonderen van te verwachten, zo stelt het ministerie. Het grootste deel van afwijkingen hangt samen met historische scheefheden. “Dit geeft aan dat de mogelijkheden voor verfijning gemiddeld hooguit een beperkt deel van de totale herverdeeleffecten bij de start kunnen wegnemen”, aldus het ministerie.

Aanpassingen

Het is niet de eerste keer dat de minister wordt geconfronteerd met de conclusie dat de verdeling van de Wmo-gelden niet zuiver verloopt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateerde in januari als dat het systeem verdeelfouten kent. Onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst in dezelfde richting. De staatssecretaris belooft in februari bekend te maken welke aanpassingen ze zal doorvoeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top