ACTUEEL

Personeel jeugdzorginstelling slaat alarm

Personeelsleden van Juzt-locatie De Vliethoeve in het Zeeuwse Kortgene hebben een anonieme brandbrief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland. Ze maken zich grote zorgen over de veiligheid van henzelf en de jongeren.

In de brandbrief wordt alarm geslagen over het gebrek aan vast personeel, de krappe bezetting en het hoge ziekteverzuim. Dit leidt tot onveiligheidsgevoel onder personeel en cliënten. Zo kunnen de jongeren drank en drugs binnensmokkelen voor gebruik en handel binnen de instelling.

"De signalen die de medewerkers afgeven in de brief herkennen wij wel. En de zorgen die zij in de brief uiten delen wij ook", reageert bestuurder Erwin Höppener van Juzt in de Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC). "Maar die brief verrast mij wel enigszins. Want wij zijn al volop in gesprek met burgemeester en wethouders, politie en justitie en de inspectie over stappen die we kunnen zetten om de zorg te verbeteren."

Zwaardere cliënten

Tegenover Omroep Zeeland laat  sectormanager Marieke de Jong weten dat de problemen samenhangen met verandering van het wettelijk kader. "Binnen de gesloten jeugdzorg signaleren we sinds de komst van de nieuwe Jeugdwet in 2015 een verzwaring van de doelgroep. Zagen we al kinderen met forse gedragsproblematiek; nu signaleren we in toenemende mate jongeren met ook psychiatrische problemen of een licht verstandelijke beperking. Ook zien we een toename van agressie, die daarmee samenhangt. Momenteel leidt dit inderdaad tot een toename van incidenten en calamiteiten."

Productie

Volgens de schrijvers van de brandbrief is het vaak een financiële keuze om jongeren met zware problemen binnen te halen. "Het is toch vaak productie draaien en bedden vullen, zonder dat men een goede inschatting heeft gemaakt of de desbetreffende jongere wel op zijn plek zit bij ons."

Eerder trok ook de  dorpsraad bij de gemeenten aan de bel over het toenemende aantal incidenten in het dorp. De afgelopen maanden kwam het tot een aantal incidenten waar cliënten van De Vliethoeve bij betrokken waren. Die incidenten varieerden van brand in de eigen instelling tot diefstal, inbraak, vernielingen en bedreigingen.

De jeugdinstelling is het enige 24-uurszorgverblijf voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zeeland. In Kortgene worden jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. In de gesloten groep kunnen 24 jongeren geplaatst worden, op de open groep is plek voor acht jongeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top