ACTUEEL

KNMG wijst Schippers op risico’s health checks

Artsenorganisatie KNMG is blij met het borgen van de kwaliteit van health checks. De organisatie is echter kritisch op de manier waarop minister Schippers dit wil doen. Zij gaat volgens de KNMG voorbij aan aan de nadelen van mogelijk kostbaar en riskant vervolgonderzoek. Dat volgt volgens de KNMG vaak uit deze health checks.

Minister Schippers wil dat burgers gemakkelijker zelf hun gezondheid kunnen laten onderzoeken via een health check of preventief medisch onderzoek. Daarom wil zij de toegang tot die tests vergroten. Dat blijkt uit een brief die de minister 27 juni stuurde aan de Kamer. Schippers bepleit een drietrapsindeling van health checks, waarbij het medisch risico van de test bepalend is voor vergunningverlening.

Meer kwaliteitsborging blijft volgens de KNMG noodzakelijk. Een health check kan bijvoorbeeld in eerste instantie zonder risico zijn, terwijl het benodigde vervolgonderzoek juist grote medische risico’s met zich meebrengt. Health checks leiden in de praktijk vaak tot kostbaar en riskant vervolgonderzoek en onnodige medicalisering van de patiënt.

Vergunning

De KNMG pleit er ondermeer voor dat onderzoek met ioniserende straling vergunningsplichtig blijft. Daarnaast dient onnodige druk op doelmatige zorg voorkomen te worden en moet er gezorgd worden voor heldere informatie aan de burger over risico’s van een health check.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top