ACTUEEL

Ook Santeon, Erasmus en Radboud concentreren prostaatkankerzorg

De Santeon ziekenhuizen, het Erasmus MC en Radboudumc gaan prostaatkankeroperaties met behulp van robotchirurgie concentreren in een beperkt aantal centra in Nederland. Eerder kondigden ook ziekenhuizen in Groningen en Drenthe een nauwe samenwerking aan op het gebied van prostaatkankerzorg.

De prostaatkankercentra worden gelokaliseerd in het Maasstad Ziekenhuis  in Rotterdam en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen, en zullen na de zomer van start gaan. In de centra zullen minimaal 500 tot 1000 patiënten per jaar worden behandeld.

Doel van dit initiatief is om dezelfde kwaliteitsstandaarden te bereiken als elders in Europa. Naast de ziekenhuizen verenigd in de samenwerkingsverbanden Prostaatpartners (netwerk Erasmus MC) en Prostaatcentrum (netwerk Radboudumc) worden alle Nederlandse ziekenhuizen uitgenodigd om bij de verdere uitwerking van dit initiatief aan te sluiten.

Concentratie leidt tot betere resultaten

Uit onderzoek is gebleken dat concentratie niet alleen leidt tot betere resultaten van de kankerbehandeling, maar ook incontinentie en potentiestoornissen na de ingreep voorkomt. Patiënten blijven in het eigen ziekenhuis onder behandeling (zowel het voor- als natraject), alleen de operatie vindt plaats in een gespecialiseerd centrum.  

In Duitsland is de Martini Klinik in Hamburg een bekend voorbeeld waar concentratie met supergespecialiseerde urologen heeft geleid tot betere resultaten bij de behandeling van prostaatkanker.

Noord-Nederland

Het Martini Ziekenhuis laat in een persbericht weten een zelfstandige positie te krijgen binnen het initiatief om op termijn een derde centrum voor prostaatchirurgie op te richten. Voorzitter raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis Hans Feenstra vind het logisch om te beginnen met centra in Het Maasstad en het CWZ: "Deze twee centra hebben op dit moment al de vereiste volumes om aangewezen te worden en het is dus logisch daar te starten. Twee locaties is echter te weinig om op termijn alle prostaatkankeroperaties in Nederland uit te voeren. Ik denk dat er uiteindelijk vier of vijf locaties verspreid over het land nodig zullen zijn."

In het noorden is onlangs nog een tweede initiatief op het gebied van prostaatkankerzorg gestart. De noordelijke ziekenhuizen Treant Zorggroep, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - gaan samenwerkingen in het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland. Daarbinnen worden alle patiënten besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg, waar de diagnose wordt besproken en besloten wordt over het vervolg van de behandeling. Complexe zorg wordt uitgevoerd in het UMCG en minder complexe onderdelen in de regionale ziekenhuizen, waar mogelijk dicht bij huis voor patiënten. 0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top