ACTUEEL

'IGZ zegt sorry en schrapt Frankelandgroep van zwarte lijst'

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) schrapt de Frankelandgroep in Schiedam met ingang van mei van de geruchtmakende lijst van slecht presterende verpleeghuizen. Ook heeft inspectie volgens de Frankelandgroep in een rechtstreeks gesprek excuus gemaakt.

Bij monde van twee inspecteurs heeft de IGZ op 18 juli aan directeur/bestuurder Ben de Koning laten weten dat publicatie van de lijst nooit de bedoeling is geweest, zo meldt de Frankelandgroep. De inspectie zou daar politiek toe gedwongen zijn zonder dat ze nog de gelegenheid had tot controle en actualisatie.

Frankeland stond aanvankelijk niet op de lijst die in december 2014 is opgesteld, maar is toegevoegd naar aanleiding van een burgermelding in februari 2015. Daarop heeft de IGZ in maat 2015 een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht. Daaruit zijn verbeterpunten voortgekomen waarvan de IGZ in februari 2016 heeft vastgesteld dat deze gerealiseerd zijn.

Verbijsterd

Frankeland -volgens lokale verzekeraar DSW één van de beste verpleeghuizen van Nederland- was dan ook verbijsterd toen ze op 4 juli werd genoemd op de lijst van slecht presterende verpleeghuizen. Frankeland is opgenomen in categorie 2. Dit zijn instellingen waar de IGZ vervolgtoezicht houdt in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. Tegenover Frankeland zou de IGZ hebben gezegd dat plaatsing in categorie 2, 3 en 4 niet zorgwekkend is. Politiek en pers hebben van de technische rangschikking een "zwarte lijst" gemaakt.

Om het vertrouwen te herstellen heeft de IGZ volgens Frankeland toegezegd een brief te zullen sturen aan alle 150 organisaties op de lijst waarin staat dat Frankeland via een burgermelding op de lijst terecht is gekomen en dat zij daar ook weer vanaf gaat.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top