ACTUEEL

Zorginstituut presenteert afgeslankte standaard IC's

Zorginstituut presenteert afgeslankte standaard IC's

Het Zorginstituut Nederland presenteert dinsdag de nieuwe kwaliteitstandaard voor de intensive care afdelingen van ziekenhuizen (IC’s). De IC's moeten vooral intensiever regionaal gaan samenwerken. De standaard laat daarom meer ruimte voor regionale invulling.

De nieuwe standaard is gebaseerd op de conceptrichtlijn IC die in 2015 werd opgesteld, maar niet door de betrokken partijen werd aanvaard. Toen de veldpartijen het niet eens konden worden heeft de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut de regie naar zich toe getrokken. Nu kan de standaard in het wettelijk Register van het Zorginstituut worden opgenomen.

Details

"Een verdeeld veld is niet goed voor de kwaliteit van de zorg", zegt Sjaak Wijma, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteitstaken van het Zorginstituut hierover. "Ondanks dat ze het over veel onderwerpen eens waren, kwamen ze er uiteindelijk niet uit. We zien liever dat het veld het zelf goed regelt. Komt men er zelf niet uit, dan is het goed dat er een partij is die namens alle Nederlanders wettelijk kan doorpakken."

De conceptrichtlijn bleek vooral veel te gedetailleerd en werd ervaren als een landelijke blauwdruk met te weinig ruimte voor specifieke regionale uitwerking, zo legt het Zorginstituut uit. Met de nieuwe versie wil de ACK de veldpartijen aanmoedigen om snel zelf de details van de regionale afspraken vast te stellen. Daarmee komt het instituut vooral tegemoet aan de bezwaren van ziekenhuizen met kleine IC's. Zij vrezen niet te kunnen voldoen aan een gedetailleerde richtlijn met mogelijke sluiting van de betreffende IC's als gevolg.  

Volgend najaar moeten de ziekenhuizen zelf de indicatoren hebben vastgesteld waarmee ze de kwaliteit van de geleverde zorg op de IC gaan meten. Het Zorginstituut gaat de implementatie van volgen en ondersteunen.

Zorgvragen

"Met deze standaard kan de IC-zorg de volgende stap nemen", zegt Jan Kremer, voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit. "Het Zorginstituut zal samen met NVIC en de andere partijen de implementatie ondersteunen. Samenwerken en samen verbeteren, daar draait het om."

Of nu alle problemen de wereld uit zijn, is de vraag. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) toont zich in een eerste reactie maar ten dele tevreden. "Wij constateren dat de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut een aantal van de eerder door ons geuite zorgen heeft opgepakt, terwijl een deel van onze zorgen niet is weggenomen", stelt de NVIC. "Wij hebben binnenkort een afspraak met de voorzitter van de ACK ter verduidelijking en om het vervolgtraject te bespreken. Voorts zullen wij met onze leden op 10 september in gesprek gaan met betrekking tot de Kwaliteitsstandaard en het vervolg hierop." 

De oude richtlijn dateert uit 2006. Twee jaar na de invoering signaleerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al verbeterpunten. Met name op het gebied van regionale samenwerking. Daarmee is een onafhankelijke commissie met leden van de betrokken wetenschappelijke verenigingen in de intensive care-zorg (NVA, NVIC en NIV) van 2010 tot 2015 aan de slag gegaan.

De lijst van verbeterpunten is onder andere gebaseerd op zorgvragen waar veel mensen mee te maken hebben, die een hoge ziektelast hebben of waar hoge kosten mee zijn gemoeid. 

Lees ook het weblog van Jan Kremer over dit onderwerp: Nieuwe intensive care standaard richt zich op verbetering door samenwerking

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

20 juli 2016

Een spannend nieuw evenwicht, tussen professionals samen de standaarden laten ontwikkelen en als dat net nog niet lukt, doorpakken met wettelijke macht.

Zoals nu al een paar keer.

Mooie rol pakken jullie zo Zorginstituut!

Inclusief de terugkerende oproep dat ideaal blijft dat professionals er zelf uit komen.

Althans, als de 'veldpartijen' inderdaad de professionals vertegenwoordigen, want anders zijn die nog steeds niet leidend!

Top