ACTUEEL

'Oordeel Zorgkaart en inspectie komt overeen'

Patiënten beoordelen dezelfde ziekenhuizen als risicovol als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc naar patiëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland.

Het onderzoek laat volgens de betrokkenen zien dat zorginstellingen, toezichthouders en zorgverzekeraars baat hebben bij het oordeel van de patiënt als het gaat om het inventariseren van veiligheidsrisico’s. Deze conclusie staat haaks op kritiek op de relevantie van Zorgkaart Nederland. In een recente publicatie van het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) stellen onderzoekers dat de scores van ZorgkaartNederland niets zeggen over de kwaliteit van zorg.

De onderzoekers van Radboudumc vergeleken de beoordelingen van patiënten op Zorgkaart Nederland van ziekenhuizen onder verscherpt toezicht met de beoordelingen van de overige ziekenhuizen. Het oordeel van de inspectie en het oordeel van patiënten blijkt overeen te komen. Patiënten waarderen ziekenhuizen onder verscherpt toezicht lager dan andere ziekenhuizen. Dit kan erop duiden dat patiënten veiligheidsrisico’s goed herkennen, stellen de onderzoekers.

Betrouwbaar

Zorgkaart Nederland is de grootste waarderingssite van Nederland waar patiënten zorginstellingen en zorgverleners kunnen beoordelen. De beoordeling bestaat uit een cijfer of een geschreven commentaar. Uit eerder onderzoek blijkt dat Zorgkaart Nederland een betrouwbare bron is voor de kwaliteit van zorg, mits er voldoende beoordelingen per instelling zijn gegeven. De onderzoekers van IQ healthcare en het Radboud Reshape Center analyseerden nu meer dan 40.000 beoordelingen van 35 ziekenhuizen, waarvan zeven onder verscherpt toezicht. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met het type ziekenhuis (academisch, top-klinisch of algemeen) en of de beoordelingen veranderden in de tijd.

Gemiddeld vijftien procent van de patiënten beoordeelden ziekenhuizen onder verscherpt toezicht met een cijfer onder de 6,5. De ziekenhuizen kregen de slechte beoordeling zowel voor, tijdens als na het verscherpte toezicht. Van de andere ziekenhuizen gaf slechts acht procent van de patiënten een slecht cijfer. Sinds 2015 onderzoekt de IGZ de beoordelingen van patiënten op Zorgkaart Nederland bij de risico-inschatting van zorgaanbieders. Dit onderzoek bevestigt het belang daarvan.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jochem Hoekstra | ZorgfocuZ

19 juli 2016

Zo lang zorgkaartnederland een vrijblijvend instrument is zullen de cijfers overeenkomen met andere instrumenten (zien we ook in de ouderenzorg). Maar wanneer het instrument gebruikt wordt voor inspectiedoeleinden, zorginkoop of andere externe zaken komt een gebrek aan betrouwbaarheid naar boven. Iedereen kan onbeperkte hoeveelheden extreem hoge of lage cijfers toekennen, vrienden optrommelen te beoordelen, ziekenhuizen gaan positieve patiënten werven en negatieve niet, etc. Prima site voor een vlugge blik op de ervaringen, maar ongeschikt voor verantwoording en beleidsmakers.

RaadvoordeOuderenbescherming

19 juli 2016

Het wordt tijd dat onderzoeken onderzocht worden, want normaal gaat er niets goed bij de IGZ

RaadvoordeOuderenbescherming

19 juli 2016

Er moet staat ---> iets niet goed...

Marion Frissen

23 juli 2016

Dit bericht roept bij mij een aantal vragen op.
1. Waarom wordt alleen ingezoomd op de lagere scores en wordt niets gemeld over de eventuele verschillen in de hogere scores? En zijn de verschillen in de lagere scores wel significant?
2. Op de site van ZorgkaartNederland (onder rubriek ‘’Feiten en cijfers’’) lees ik het volgende.
”Sinds 2015 gebruikt de IGZ de waarderingen op ZorgkaartNederland bij de risico-inschatting van zorgaanbieders. Instellingen die slecht scoren op de waarderingssite, hebben daardoor een grotere kans op een inspectiebezoek.” Betekent dit niet dat er per definitie een samenhang is tussen de cijfers van ZorgkaartNederland en de beoordeling van de IGZ? En is daarmee de bevinding in uw onderzoek niet vanzelfsprekend?
3. In dezelfde passage op de site van ZorgkaartNederland staat ook het volgende: ‘’De eerder deze maand gepubliceerde lijst met 150 verpleeg- en verzorgingshuizen waar extra toezicht nodig is, is dus mede door ZorgkaartNederland tot stand gekomen.” In mijn blog over de ‘’zwarte lijst’’ van de IGZ (zie: skipr 11 juli) wijs ik op de verschillen tussen de oordelen van de IGZ en andere beoordelende instanties zoals ZorgkaartNederland. Is het verantwoord om de cijfers van ZorgkaartNederland mede te gebruiken om lijsten van slecht functionerende instellingen te maken?
4. Op de site van ZorgkaartNederland is ook te lezen dat IQ Healthcare kennispartner is van ZorgkaartNederland en de artikelen in de rubriek “Feiten en cijfers” van ZorgkaartNederland verzorgt. Hoe onafhankelijk zijn uw onderzoeksresultaten?

Top