HRM

'Gemeente dwingt behandelaar tot schending beroepsgeheim'

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Zij moeten een contract ondertekenen waarin de betreffende gemeenten volledige inzage eisen in het cliëntdossier. Dat meldt Zorg+Welzijn.

Zorg+Welzijn kreeg inzage in contracten van gemeenten met vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken. In de contracten staat dat de gemeente elk moment alle rapportages van cliënten moet kunnen opvragen. Behandelaars die het contract niet tekenen, mogen geen zorg verlenen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een reactie laten weten niet op de hoogte te zijn van deze contracten, “maar keurt het af als het gebeurt”. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft een modelcontract opgesteld, dat de VNG ‘serieus wil bekijken.’

Het is niet voor het eerst dat zorgprofessionals in de jeugdzorg aan de bel trekken vanwege schending van de privacy van cliënten. In een rapport pleitten LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor ‘t Kind, UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland in april daarom voor een aanpassing van de regelgeving binnen de gehele jeugdhulp. Eerder sloeg ook de LVVP al alarm over ouders of verzorgers die gedwongen werden om in zogeheten keukentafelgesprekken medisch vertrouwelijke informatie, zoals het behandelplan, te delen met ambtenaren en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin c.q. wijkteam.

Uit onvrede over deze gang van zaken gaan volgens  de LVVP steeds meer ouders de behandeling van hun kind voor generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz zelf betalen. Op die manier blijft de privacy gewaarborgd.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top