Finance

Hulp voor Hulpverleners failliet na subsidiestop

De stichting Hulp voor Hulpverleners is deze week failliet verklaard omdat de organisatie geen subsidie meer krijgt. Een zuur besluit na een periode waarin veel bereikt is en wij eigenlijk nog lang niet klaar waren'', zegt Jan Franx, oprichter van de stichting.

De organisatie, vijf jaar geleden opgericht, ontving jaarlijks tussen de zevenhonderd en duizend meldingen van hulpverleners die zelf hulp nodig hadden. "Het was een perfect vangnet voor hulp, opvang en nazorg die werkgevers hebben opgezet'', aldus Franx. Een reden dat veel hulpverleners gebruik maakten van de stichting was volgens hem de expertise, laagdrempeligheid en onafhankelijkheid.

"De maatschappelijke discussie over agressie en geweld tegen hulpverleners hebben wij aangewakkerd met de SIRE-campagne Handen af van onze hulpverleners'', aldus de voorzitter van de stichting.

Franx roept de overheid op om "goed aandacht'' te hebben voor agressie en geweld tegen hulpverleners. "De term 'handen af' wordt nog regelmatig geuit, maar de invulling hiervan is in de praktijk weerbarstiger.''

Hulp voor Hulpverleners ontving een jaarlijkse subsidie van het ministerie van Veiligheid & Justitie van 72.500 euro. Daarnaast zou de stichting dit jaar van de VriendenLoterij nog eens 15 tot 20.000 euro krijgen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top