ACTUEEL

'Telemonitoring kan controle-afspraken halveren'

Cardiologen van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg enWaalwijk gaan bij wijze van proef hartpatiënten met een pacemaker thuis volgen. De onderzoekers verwachten dat telemonitoring het aantal controle-afspraken met twintig tot vijftig procent kan verminderen. De Europese Unie stelt ruim één miljoen euro beschikbaar voor de vierjarige studie.

Het onderzoek moet uitwijzen of de zorg van het ziekenhuis op een veilige wijze naar de thuisomgeving verplaatst kan worden. “Patiënten met een pacemaker krijgen een kastje mee naar huis dat in verbinding staat met de pacemaker”, licht cardioloog Jos Widdershoven het onderzoek toe. “Dit kastje stuurt de meetgegevens van de pacemaker door naar het ziekenhuis. De ontvangen data worden in ons ziekenhuis gecontroleerd en wij nemen direct contact op met de patiënt als de meetresultaten daar aanleiding toe geven.”

Jaarlijks krijgen circa 350 nieuwe patiënten in het ETZ een pacemaker geïmplanteerd. Dit betekent dat alleen al in het ETZ elke zes maanden enkele duizenden pacemakerpatiënten voor een controle plaatsnemen in de wachtkamer van de polikliniek Cardiologie. Widdershoven: “Het gaat daarbij overwegend om oudere patiënten voor wie een ziekenhuisbezoek een hele opgave is, omdat ze niet meer zo mobiel zijn”.

Bij het onderzoek worden zowel nieuwe als bestaande patiënten betrokken. “Daardoor kunnen we heel goed de reguliere zorg vergelijken met de nieuwe manier van werken”, zegt onderzoeker Mirela Habibovi? toe. Het ETZ werkt nauw samen met drie andere Europese ziekenhuizen: het Heart and Chest Hospital in Liverpool, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona en zorgroep Federsanitá Servizi in Rome.

Kostenbesparing

De onderzoekers verwachten dat door de inzet van telemonitoring, het op afstand volgen en begeleiden van pacemakerpatiënten, het aantal controleafspraken met maar liefst twintig tot vijftig procent kan worden verminderd. De marge wordt nu nog heel ruim genomen, omdat uit het onderzoek moet blijken of patiënten ook open staan voor deze vorm van e-health. “Want we weten uit de dagelijkse praktijk dat toch ook veel patiënten graag vasthouden aan persoonlijk contact met de dokter en de pacemakertechnicus”, aldus Widdershoven.

Het thuis monitoren van de pacemaker zorgt niet alleen voor meer welzijn bij de patiënt, maar levert ook een kostenbesparing op voor het ETZ. “En dan hebben we het landelijk over een bezuiniging van vele miljoenen euro’s”, stelt Widdershoven. Hij gaat daarom voor zijn onderzoek in overleg met enkele grote zorgverzekeraars, om telemonitoring opgenomen te krijgen in het zorgpakket.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top