ACTUEEL

JBZ in opspraak door overlijden baby

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft een dodelijk incident verzwegen, waarbij een baby tien dagen na de bevalling overleed na mogelijke medische missers. Dat stelt RTL Nieuws. Het JBZ weerspreekt de calamiteit te hebben verzwegen.

De affaire draait rond de dood in het ziekenhuis van baby Luna twee jaar geleden. Het meisje kwam met een zware hersenbeschadiging ter wereld waarbij het ziekenhuis verzuimde een echo te maken, terwijl daar volgens RTL medisch wel aanleiding toe was. Naast het niet onderzoeken van de afwijkende placenta, zouden de artsen eerder verzuimd hebben een hartfilmpje juist te interpreteren. Daardoor zijn aanwijzingen voor mogelijke complicaties niet tijdig opgepikt.

Volgens RTL verzuimde het ziekenhuis in eerste instantie het overlijden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te melden. Ook geeft het ziekenhuis maar schoorvoetend toe dat er een ‘mogelijk vermijdbare menselijke fout’ is gemaakt.

Werkwijze

In een verklaring op de website weerspreekt JBZ dat er sprake is geweest van verzwijgen. "De gebruikelijke werkwijze is dat wanneer er iets misgaat, er een onderzoek wordt gestart om te bepalen of er sprake is van vermijdbaar of verwijtbaar handelen. Soms is dat niet meteen duidelijk en dat betekent dat we dan onderzoek doen om ons daarvan te vergewissen. Dat hebben we bij het overlijden van Luna ook gedaan. Het was vanzelfsprekend dat er gemeld werd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De vakgroep heeft mede namens de Raad van Bestuur zelf gemeld omdat zij daar vanuit haar betrokkenheid waarde aan hechtte. Achteraf gezien hadden we het meteen als calamiteit moeten melden en pas daarna onderzoek moeten doen. We hebben onze werkwijze hierin begin dit jaar aangepast.”

Experts

Over de mogelijke medische missers meldt het JBZ dat “we het onderzoek naar onze overtuiging  grondig hebben gedaan. Ook de IGZ heeft dat destijds onderschreven. We vernemen echter via RTL dat er andere experts zijn die op basis van de rapporten tot een andere conclusie zijn gekomen. Wij hebben niet inhoudelijk naar hun conclusies kunnen kijken en kunnen daar dus nu ook niet op reageren. Bovendien willen we graag persoonlijk met deze experts praten en niet via RTL. Als blijkt dat wij toch verwijtbaar of vermijdbaar hebben gehandeld, dan komen daar voor ons leerpunten uit en horen daar uiteraard excuses aan de ouders bij. Al beseffen we terdege dat deze het enorme leed nooit kunnen wegnemen of verzachten.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top