Finance

Controles op zorgovereenkomsten verscherpt

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert vanaf 1 augustus ook controles uit op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die onder de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Voor contracten onder de Zorgverzekeringswet gelden sinds 1 januari al nieuwe voorwaarden en zijn de controles al in gang.

In januari 2016 hebben zorgverzekeraars nieuwe voorwaarden gesteld waaraan zorgovereenkomsten voor zorgverleners moeten voldoen. Belangenvereniging Per Saldo wijst met name de houders van een persoonsgebonden budget (pgb) erop dat  de eisen aan formulieren zijn aangescherpt.

De SVB moet nu controleren of een afgesproken tarief niet hoger is dan het tarief dat de zorgverzekeraar maximaal vergoedt. Tevens moet er een uurloon afgesproken zijn, maandlonen zijn voor nieuwe zorgverleners niet meer mogelijk. Reiskosten moeten in het uurloon zitten en er moet aangegeven zijn of vakantie-uren in het uurloon zijn verwerkt. Als de salarisbetaling via de SVB loopt, moet die de beschikking van de zorgverzekeraar ook ontvangen.

Per Saldo is het niet eens met de "extra inperkingen" die de verzekeraars hebben opgelegd als het gaat om afspraken die tussen werkgever en werknemer gelden. "Wij hebben hier een groot punt van gemaakt, maar het is ons helaas nog niet gelukt om dit te veranderen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

27 juli 2016

In de 'zorgindustrie' is geen plaats voor het individu en maatwerk in zorg, dus ook niet voor het PGB. Het gaat niet om bezuinigen, geld besparen of betere zorg maar om beheersbaarheid (en macht). Dat wordt mij steeds duidelijker.

Top