ACTUEEL

Aangifte tegen omstreden neuroloog

Letselschadeadvocaat Yme Drost heeft aangifte bij Justitie gedaan tegen de handelwijze van een ex-neuroloog van het Medisch Spectrum Twente (MST) en oud-bestuursleden van dit ziekenhuis in Enschede. Justitie is inmiddels bezig met een vooronderzoek tegen de neuroloog, die tientallen patiënten dupeerde door valse diagnoses.

Medeplichtigheid

Drost verwijt de voormalige specialist van het MST valsheid in geschrifte en toebrengen van lichamelijk letsel door schuld met de dood als gevolg. Vermoedelijk twee van zijn voormalige cliënten zijn overleden als gevolg van verkeerde diagnoses van de neuroloog. “Justitie moet aantonen of er een causaal verband bestaat tussen het overlijden en het handelen van de neuroloog”, aldus Drost. Circa tachtig gedupeerden van de specialist hebben zich bij Drost gemeld. Ook doet hij aangifte tegen oud-bestuursleden die destijds de leiding hadden toen de neuroloog bij het MST in dienst was. “Mogelijk zijn zij medeplichtig aan de strafbare feiten”, aldus Drost.

Vertrek in stilte

De beschuldigingen aan het adres van de toenmalige raad van bestuur zwellen aan, nu blijkt dat er in een vroegtijdig stadium schadevergoedingen zijn betaald om te voorkomen dat de zaak voor de medische tuchtrechter zou komen. De neuroloog werd daarmee een vertrek in stilte gegund, waardoor hij in Duitsland zijn werkzaamheden kon voortzetten. Ook rijst de vraag waarom de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet heeft opgetreden, terwijl er door de raad van bestuur wel melding is gedaan. Pikant detail: de huidige bestuursvoorzitter van het MST Herre Kingma was destijds directeur-generaal van de IGZ.

Extern onderzoek

Om aan de roep om openheid tegemoet te komen, heeft het MST een externe onderzoekscommissie in het leven geroepen. Hierin hebben onder anderen professor Scheltens, het hoofd van het Alzheimercentrum Amsterdam en professor Kahn psychiater en hoofd divisie Hersenen aan het UMC in Utrecht, zitting.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top