ACTUEEL

Kwaliteit drie Veilig Thuis-organisaties is na hertoets voldoende

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant scoren inmiddels een voldoende op kwaliteit. Dit concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na hertoetsen van de drie organisaties.

In het najaar van 2015 bezochten de inspecties stap 1 de drie genoemde Veilig Thuis-organisaties. De organisaties zijn op 1 januari 2015 ontstaan uit de samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Naar aanleiding van die bezoeken oordeelden de inspecties dat de organisaties voldeden aan veertien cq vijftien van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2015. De inspecties waren sowieso zeer kritisch over een groot deel van de in totaal 26 Veilig Thuis-organisaties.

Hertoets

In juni 2016 hebben de inspecties de drie Veilig Thuis-organisaties opnieuw bezocht. De inspecties hebben bij de hertoets de stand van zaken van het verbetertraject betrokken dat de organisaties hebben ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek in 2015. Het eindoordeel van luidt nu dat de kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant voldoende is.

De inspecties hebben geconstateerd dat de drie Veilig Thuis organisaties in juni 2016 voldoen aan 21 cq 22 van de 24 verwachtingen en dat er voldoende voortgang zit in de openstaande verbeterpunten. De inspecties blijven de ontwikkelingen bij de drie Veilig Thuis organisaties volgen via het reguliere toezicht. De rapporten zijn te lezen op de site van de Inspectie Jeugdzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top