Tech

'Kankerpatiënt heeft via ziekenhuis zelden toegang tot digitaal dossier'

'Kankerpatiënt heeft via ziekenhuis zelden toegang tot digitaal dossier'

De digitale informatievoorziening aan patiënten met bloed- en lymfklierkanker schiet tekort. In nog geen één op de vijf ziekenhuizen (18 procent) hebben patiënten toegang tot een digitaal dossier. Dat constateren patiëntenorganisatie Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Digitale informatievoorziening is van groot belang voor het welslagen van een behandeling, vindt Hematon. Een digitaal dossier draagt bij aan de eigen regie van de patiënt over het ziekte- en zorgproces. Zo wordt betrokkenheid bij de eigen behandeling en daarmee de therapietrouw vergroot.   

Psychosociale zorg en actief opvolgcontact vanuit het ziekenhuis kunnen de behandeling op eenzelfde manier ondersteunen. Maar ook op deze punten laten de ziekenhuizen steken vallen, zo blijkt uit de vernieuwde online Patiëntenwijzer Bloed- en Lymfklierkanker. Dankzij dit initiatief van patiëntenorganisatie Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), kunnen patiënten ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Patiënten met bloed- en lymfklierkanker kunnen in Nederland in tachtig ziekenhuizen terecht. In twaalf ziekenhuizen (15 procent) wordt niet standaard gevraagd naar de behoefte aan psychosociale zorg. Gezien de impact die de diagnose kanker op iemands leven heeft, noemt Hematon dit zorgelijk.

Daarbij komt dat ziekenhuizen vaak dralen met het opnemen van contact na ontslag. 55 Ziekenhuizen (69 procent) nemen niet binnen 24 uur na ontslag contact op met de patiënt. Ziekenhuizen die wel binnen een etmaal na ontslag contact leggen, tonen betrokkenheid en wekken het vertrouwen van de patiënt, zo licht Hematon het belang van tijdig opvolgcontact toe. Bovendien kunnen medische complicaties eerder worden opgespoord.

Minimale voorwaarden

Het goede nieuws is dat bijna driekwart van de ziekenhuizen (58 in totaal) voldoen aan de minimale voorwaarden voor goede zorg vanuit patiëntperspectief. Ook worden patiënten in 99 procent van de ziekenhuizen goed geïnformeerd over het ziektebeeld. Daarnaast zijn alle ziekenhuizen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor acute vragen van patiënten. Bovendien zijn in bijna alle ziekenhuizen (96 procent) twee of meer hematologen werkzaam, of is er een gedegen samenwerking met een ander ziekenhuis.

De enquête is in het voorjaar van 2016 ingevuld door alle 80 ziekenhuizen die mensen met bloed- en lymfklierkanker behandelen. De patiëntwijzer is bedoeld als hulp voor patiënt en verwijzer (huisarts) bij de keuze voor een ziekenhuis. Ook wil de patiëntwijzer de ziekenhuis een stimulans geven om de zorg nog verder te verbeteren.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerda Schapers

28 juli 2016

Ik moet in mijn Top klinisch ziekenhuis mijn dossier opvragen, duurt een paar weken, dan krijg ik per post de zaak toegestuurd en moet daar 12.50 euro voor betalen. anno 2016.

Wulf van Loenen

28 juli 2016

De digitale informatievoorziening aan patiënten met bloed- en lymfklierkanker schiet tekort. Graag zou ik onderzocht zien of dat bij de andere aandoeningen beter gaat.

Top