Finance

‘Contractbreuk’ DFZ brengt Sionsberg opnieuw in gevaar

‘Contractbreuk’ DFZ brengt Sionsberg opnieuw in gevaar

De Friesland Zorgverzekeraar beëindigt per 1 januari 2017 het contract met de Sionsberg in Dokkum. Volgens De Friesland is het contract aan herziening toe, omdat Sionsberg zich nog steeds teveel als ziekenhuis gedraagt in plaats van als anderhalve lijnscentrum. Volgens de raad van bestuur komt het voortbestaan van het ziekenhuis opnieuw in gevaar door het optreden van de zorgverzekeraar.

In een verklaring op de eigen website stelt de Sionsberg dat De Friesland het contract “tegen alle verwachting in en tot grote verbijstering van de raad van bestuur" opzegt. Niet alleen komt hiermee de zorg, zoals die nu in Noordoost Friesland geleverd wordt, in gevaar, vindt de Sionsberg, ook komt de zorgverzekeraar de in januari 2015 afgesloten overeenkomst voor vijf jaar niet na.

Volgens de Sionsberg wil De Friesland Zorgverzekeraar via een contractaanpassing kostenreductie afdwingen. “De zorgverzekeraar komt hiermee de minimale zorgplicht voor Noordoost Friesland niet na”, stelt de raad van bestuur. “De raad van bestuur van Sionsberg is vastberaden De Friesland Zorgverzekeraar te houden aan de eerder gemaakte afspraken."

De Friesland stelt dat het juist het ziekenhuis is dat afspraken niet nakomt. "We hebben de inwoners uit de regio destijds een anderhalvelijnscentrum met poliklinische zorg beloofd, omdat dit past bij de zorgvraag in de regio. Dat is wat we hebben ingekocht en waar we nog steeds voor blijven gaan’’, zegt voorzitter Bert van der Hoek van de raad van bestuur van De Friesland. "We zien al een tijdje dat de nadruk te veel ligt op een ontwikkeling vanuit de poliklinische functies zoals die voorheen ook werden aangeboden."

Moeizaam

Daarnaast wil De Friesland af van de onenigheid die er volgens de zorgverzekeraar op bestuurlijk niveau bestaat. Het failliete ziekenhuis werd begin 2015 overgenomen door de stichting Sionsberg 2.0 bestaande uit ZuidOostZorg uit Drachten, DC Klinieken van Loek Winter en Cardiologie Centra Nederland (CCN). Ook de medisch specialisten investeerden mee. Volgens De Friesland "verlopen de verhoudingen tussen de partijen binnen stichting Sionsberg 2.0 moeizaam". Ook is er "bestuurlijk op fundamentele vlakken verschil van inzicht". Naast de moeizame samenwerking wordende in de vijfjarige overeenkomst tussen Sionsberg 2.0 en De Friesland gemaakte afspraken over het zorgaanbod niet goed nagekomen, stelt De Friesland.

De Friesland bestrijdt dat het besluit om het contract op te zeggen uit de lucht is komen vallen. Volgens De Friesland hebben betrokken partijen twee maanden de tijd gehad om met concrete verbeterplannen te komen. "Die zijn er niet; de samenwerking blijkt er niet te kunnen komen", reageert De Frieland. "Om deze reden heeft De Friesland vrijdag 29 juli jongstleden het contract per 1 januari 2017 opgezegd."

Verbolgen

De Sionsberg stelt juist dat de samenwerking tussen specialisten onderling als ook huisartsen en specialisten uitstekend verloopt. Om het eigen gelijk te staven wijst de Sionsberg op de goede scores op beoordelingssite Zorgkaart Nederland. Juist om deze reden is de raad van bestuur van Sionsberg “zeer verbolgen over het gedrag van de zorgverzekeraar, juist nu de rust was teruggekeerd”.

Vertrouwen

De Friesland wil na de zomervakantie opnieuw in gesprek met de betrokken partijen. Uitgangspunt is een anderhalvelijnscentrum met poliklinische zorg nodig, waarin de huisarts als hoofdbehandelaar centraal staat. ‘’We geloofden en geloven nog steeds in het concept, waarin we als enige zorgverzekeraar veel tijd, energie en geld hebben gestoken”, stelt Van der Hoek. “De Friesland heeft vanwege dit vertrouwen vanaf het begin op zeer ruime wijze zorg voorgeschoten en aanzienlijke bedragen geleend en geïnvesteerd.”

Uitgekleed

Het ziekenhuis kiest vooralsnog voor een activistische koers. In de verklaring op de website roept Sionsberg de bevolking op om solidair te zijn met het ziekenhuis. “Met de steun van de regio voelen wij ons sterk, de zorg in de regio is al tot op het bot uitgekleed. Genoeg is genoeg! Wij, Raad van Bestuur, directie én medewerkers van Sionsberg zijn vastberaden om de wens van de bevolking en daarmee de uitkomsten van de Sionsbergdag in januari 2015 uit te voeren. Ook na 2017 staan wij garant voor de beste zorg!

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Jan Dijkstra

2 augustus 2016

Dokkum en omstreken verdient een goed anderhalvelijnscentrum. Misschien nu nog wat teveel van het zelfde. RvB en directie zoek het in echte vernieuwing zoals shared savings en triple aim.

Top