Finance

'Investeren in ggz-onderzoek loont'

'Investeren in ggz-onderzoek loont'

Toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) levert geld op. De geschatte maatschappelijke baten van vijf door ZonMw betaalde studies komen uit op 2,4 miljard euro, blijkt uit berekeningen van het Trimbos-instituut.

ZonMw investeerde tussen 2010 en 2015 39 miljoen euro in 158 ggz-studies. Het onderzoeksinstituut wilde weten of deze investering, naast verbeteringen in de patiëntenzorg, ook in economisch opzicht rendeert. Daarom vroeg ZonMw het Centrum voor Economische Evaluatie van het Trimbos-instituut om de kosten en baten van interventies in de ggz in kaart te brengen. Het Trimbos maakte onder leiding van mathematisch econoom Joran Lokkerbol een budget impact analyse. De eventuele baten kunnen ontstaan als de interventies in de praktijk leiden tot een afname van zorgkosten of een toename van arbeidsproductiviteit.

Bij vijf studies kon berekend worden in welke mate zij baten kunnen opleveren als de uitkomsten worden toegepast in de ggz. De geschatte maatschappelijke baten komen uit op 2,4 miljard euro, waarvan bijna 1 miljard euro door potentiële besparingen in de zorg en 1,4 miljard euro door toegenomen arbeidsproductiviteit. Daarmee wordt de investering in zorgonderzoek ruimschoots terugverdiend. De economische investeringsanalyse is beschreven en samengevat in het rapport 'Rendeert zorgonderzoek in de GGz?'.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Pim Ketelaar

2 augustus 2016

"De geschatte maatschappelijke baten van vijf door ZonMw betaalde studies komen uit op 2,4 miljard euro". Wel heel kort door de bocht om alle geschatte maatschappelijke baten toe te rekenen aan onderzoek. Gaat uiteindelijk om impact door implementatie van ondersoeksresultaten. Daar zitten nogal wat cruciale, kostenintensieve stappen tussen. De SROI methode om maatschappelijke impact van te meten is hiervoor bedoeld: betrek alle stakeholders, wees transparant en realistisch en claim niet te veel!
Zie: http://vitalinnovators.nl/vital-innovators-meet-de-impact-van-zorginnovaties/

henny nijenhuis

3 augustus 2016

"Komen uit "is omgekeerd niet evenredig aan "kunnen uitkomen op" , bij Het onderzoek zou ook een opslag meegenomen moeten worden over de meerwaarde voor de naaste omgeving die meegesleurd wordt in het mee-ijl-effect ...vooral deze stakeholders s.v.p. niet ontzien ...

Top