Finance

Kwart aanbieders lijdt verlies op wijkverpleging

Kwart aanbieders lijdt verlies op wijkverpleging

Een kwart van de aanbieders van wijkverpleging leed in 2015 verlies op deze activiteit. Dat komt naar voren uit een brandbrief van ActiZ. Volgens de branchevereniging overwegen veel aanbieders het aanbieden van wijkverpleging te staken.

In de brief aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn spreekt ActiZ van een opeenstapeling van problemen rond de wijkverpleging en het eerstelijns verblijf. Als belangrijkste problemen noemt ActiZ de lage tarieven, bezuinigingen en een groeiend aantal cliënten. Deze problemen lijden weer tot ontslagen, afkalving van het zorgaanbod en cliëntenstops.

Doorgaan

Met name in dun bevolkte regio’s en bij een zwaardere zorgvraag dreigt de beschikbaarheid in het gedrang te komen, zo waarschuwt ActiZ. Met de huidige tarieven is een omslag naar het inzetten van hoger gekwalificeerd personeel -en daarmee beoogde versteviging van de wijkverpleging- al helemaal ondenkbaar, aldus ActiZ. De situatie is inmiddels zo nijpend dat “de meeste zorgaanbieders zich afvragen of zij nog wel door moeten gaan met het leveren van wijkverpleging”, schrijft ActiZ.  

Terugvordering

Specifieke pijnpunten zijn de terugvordering van 50 miljoen euro door de verzekeraars wegens budgetoverschrijding en de groeiende administratieve lasten.  Zorgaanbieders die in 2015 het budget voor wijkverpleging hebben overschreden, ontvangen de komende weken een rekening van de zorgverzekeraars. Onrechtmatig, vindt ActiZ, aangezien de sector als geheel onder het budgetplafond is gebleven. Volgens ZN doen de zorgverzekeraars niets anders dan de aanbieders te houden aan gemaakte contractafspraken.

Een ander punt van wrijving is een nieuw registratiesysteem dat de zorgverzekeraars willen invoeren. Volgens de zorgverzekeraars is deze doelgroepenregistratie nodig als eerste stap op weg naar een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging. ActiZ ziet hier een onnodige verzwaring van de administratieve werklast voor verpleegkundigen en verzorgenden in.    

Verharding

Deze kwesties zijn exemplarisch voor de verstoorde verhoudingen tussen aanbieders en zorgverzekeraars. “Het overleg tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is aan het verharden en inhoudelijke dialoog lijkt nauwelijks meer mogelijk”, schrijft ActiZ in de brandbrief aan de VWS-bewindslieden. “Een zeer kwalijke zaak […]”  
ActiZ vindt dat Schippers en Van Rijn “moeten bewerkstelligen dat de verzekeraars open staan voor het gesprek”. Ook wil ActiZ dat het kabinet de budgettaire ruimte voor wijkverpleging en eerstelijns verblijf heroverweegt bij begrotingsbehandeling voor 2017.

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

2 augustus 2016

Opvallend aan dit soort berichten van Actiz is dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben en voldoende geld en een goed netwerk hebben om de problemen niet in Den Haag neer te leggen maar zelf op te lossen met hun leden. Maar dat doet Actiz niet. In plaats van zelf oplossen wijzen ze met een dikke vinger naar Den Haag. Jan de Vries , het huidige opperhoofd van Actiz, was CDA Kamerlid. Hij speelt nog steeds politieke spelletjes en roeptoetert keer op keer waar burgers niets aan hebben. Je zou je af kunnen vragen of Jan de Vries wel de juiste persoon op de juiste plek is, of dat hij beter op zijn plek is bij het CDA als Kamerlid. Dan kan hij van uit die positie als Kamerlid orde op zaken brengen in de zorg en met name de Ouderenzorg. Zoals zijn partijgenoot mevrouw Keijzer best aardig probeert. Waarvan Akte! Raad voor Ouderenbescherming 2 augustus 2016

hans peltenburg

3 augustus 2016

Logisch : bij de bezuiniging op de verpleeghuizen gingen 500 locaties dicht. Mensen moesten langer thuis blijven wonen. De wijkverpleging moest deze complexere zorgvraag en méér zorgvraag gaan bieden met 450 miljoen euro MINDER budget.....

Top