Finance

CZ geeft inzicht in ziekenhuistarieven

Zorgverzekeraar CZ heeft als eerste verzekeraar de tarieven van ziekenhuisingrepen gepubliceerd. "Wij vinden dat u mag weten wat uw zorg kost. En begrijpen dat u informatie over de prijs én kwaliteit van zorg wilt. Zodat u de beste keuze kunt maken", meldt CZ op zijn website.

CZ geeft in eerste instantie inzicht in de tarieven die vallen binnen het maximale eigen risico van 885 euro.

Met de publicatie van de tarieven reageert CZ op de oproep van de Consumentenbond om zogenoemde gecontracteerde tarieven van ziekenhuisbehandelingen openbaar te maken.

De Consumentenbond wil dat alle zorgverzekeraars hun tarieven openbaar maken, zodat consumenten vooraf weten wat een ziekenhuisbehandeling kost en de tarieven van verschillende ziekenhuizen met elkaar kunnen vergelijken.

De verschillen in prijzen die de ziekenhuizen rekenen zijn nu en dan groot. In het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes kost het inbrengen van een spiraaltje 156 euro, terwijl in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft zo'n ingreep 580 euro kost.

CZ zal de tarievenlijst de komende tijd steeds updaten. (ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

2 augustus 2016

Lees de Toelichting, 1e bullet: "Verschillen in prijsstelling kunnen verklaard worden door o.a. het prijsbeleid van de instelling en verschillen in geleverde zorg." Ik wens de 'zorgconsument' met het hoog eigen risico veel succes met zijn selectie!

Jaap van den Heuvel

3 augustus 2016

Jammer dat die prijzen niets zeggen over de werkelijke kosten. De meeste verzekeraars onderhandelen over het totale budget. Hierin zitten vanuit het verleden soms grote verschillen tussen ziekenhuizen die niet verklaard worden door verschillen in kwaliteit. Dit budget wordt vervolgens "vertaald" naar kostprijzen per product. Door gebrek aan kennis over de echte kostprijzen, wat overigens best ingewikkeld is, gebeurt de toedeling van de kosten onnauwkeurig. De prijzen zeggen daardoor dus eigenlijk helemaal niets over de echte kosten. Dat betekent ook dat de betalingen in het kader van het eigen risico niets met de echte kosten te maken hebben. Willekeur dus! CZ en liefst alle verzekeraars zouden zo snel mogelijk het gemiddelde prijsniveau bij een vergelijkbare productie van de ziekenhuizen bekend moeten maken. Dat neemt de verstoring van onbetrouwbare kostprijzen weg. Die gemiddelde gewogen kostprijs zegt pas echt wat over het kostenniveau van het ziekenhuis en dus of er doelmatig wordt gewerkt. En dan komt natuurlijk de kwaliteitsinformatie nog, die er nu nagenoeg niet is. Pas dan kan de patiënt eindelijk een verantwoorde keuze maken over prijs en kwaliteit. Maar zover is het nog lang niet.

Nog een leuke grap. Als de verzekeraar een productieplafond heeft afgesproken en het ziekenhuis gaat er overheen, dan betaalt de verzekeraar niet voor de geleverde zorg, maar de patiënt moet wel het eigen risico betalen.

Mark Merkus

3 augustus 2016

Jaap, deze tarieven zeggen wel degelijk wat over ‘echte kosten’. In de eerste plaats voor de patiënt: die wordt rechtstreeks in de portemonnee geraakt. Een slimme patiënt kan zichzelf met deze informatie enkele honderden euro's besparen. Het maakt voor die patiënt niet uit of dit vultarieven zijn of dat het bepalen van kostprijzen ingewikkeld is. Daarnaast zeggen de tarieven ook íets over het kostenniveau van ziekenhuizen. Dat het Rode Kruis Ziekenhuis in deze publicatie heel voordelig naar voren komt, zal waarschijnlijk liggen aan een actief prijsbeleid op deze producten. Dat de grotere ziekenhuizen over het algemeen een hoger tarief laten zien, kan geen toeval zijn. Tenslotte moet het totaal van tarieven x volumes dekkend zijn voor de gemaakte kosten.
De analyse is natuurlijk niet compleet: daarvoor is het noodzakelijk dat CZ en ook de andere verzekeraars álle tarieven publiceren. Maar je moet ergens beginnen. Hulde voor CZ. Door deze tarieven te voorzien van volumes, kun je zeker uitspraken doen over het kostenniveau. Zie voor een eerste analyse mijn Linkedin-bijdrage van zojuist. Overigens is, zoals je weet, aan de ziekenhuizen ook gevraagd om de tarieven te publiceren: vooralsnog heb ik geen ziekenhuis kunnen vinden die dit heeft aangedurfd.

Jaap van den Heuvel

3 augustus 2016

Dank voor de nuancering. De aard van het beestje. En vooruit dan maar: hulde aan CZ. En snel door naar de volledige prijslijst.

Mark Merkus

3 augustus 2016

Inmiddels zijn op www.cozda.nl de tarieven leesbaar gepubliceerd.

Top