ACTUEEL

Radboudumc onderzoekt test voor beter antibioticagebruik

Onderzoekers van het Radboudumc hebben met Britse en Vietnamese collega’s aangetoond dat onjuist antibioticagebruik voor luchtweginfecties met een snelle test aanzienlijk is terug te dringen. Het onderzoek, uitgevoerd in Vietnam, maakt volgens hen duidelijk dat de test een belangrijk wapen kan zijn bij de vermindering van antibioticagebruik en -resistentie in lage en midden inkomenslanden.

Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet Global Health.

Luchtweginfecties vormen wereldwijd een belangrijke ziekteoorzaak. Deze infecties zijn met antibiotica effectief te bestrijden, maar alleen wanneer een bacterie de oorzaak is van de infectie. Antibiotica heeft geen zin bij een virus. In de eerstelijns gezondheidszorg is niet altijd meteen duidelijk of de luchtweginfectie wordt veroorzaakt door een virus of een bacterie. Mede door die onzekerheid wordt vaak onnodig antibiotica voorgeschreven.

De onderzoekers hebben in tien gezondheidscentra in Vietnam duizend mensen met een lichtweginfectie getest op de aanwezigheid van een bacterie. Dit deden zij door bloed te prikken. Bij voorkeur kregen alleen de patiënten die volgens de zogheten CRP-test met een bacterie waren geïnfecteerd een antibioticum. Artsen namen ook het klinische beeld van de patiënt mee in hun keuze.

Afname antibioticagebruik

Heiman Wertheim, hoogleraar Medische microbiologie aan het Radboudumc: "We zagen in deze 'CRP-groep' een belangrijke afname van het antibioticagebruik ten opzichte van de groep patiënten die op de gebruikelijke manier werd behandeld. Ondanks het beperkte antibioticagebruik, knapten de patiënten in de ene groep even snel op als de patiënten in de andere groep. Kortom: antibiotica is met zo'n simpele test zonder nadelige gezondheidseffecten goed terug te dringen in lage en midden inkomenslanden."

Het Vietnamese onderzoek is volgens de onderzoekers ook bruikbaar in andere lage en midden inkomenslanden. "Er komen diverse commerciële CRP-tests beschikbaar, die grootschalig gebruik mogelijk maken", zegt Wertheim. "Infectieziekten zijn niet alleen een van de belangrijkste doodsoorzaken, maar de behandelopties worden ook nog eens beperkt door de toenemende antibioticaresistentie." Volgens de onderzoeker kan een goed gebruik van simpele testen waarvan de resultaten binnen enkele minuten zichtbaar zijn, bijdragen aan effectiever antibioticagebruik in tal van landen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Rina

4 augustus 2016

Deze test wordt in Nederland al gebruikt

Wulf van Loenen

5 augustus 2016

Volgens mij krijg je in Nederland al antibiotica toegediend bij een longontsteking die bij nader onderzoek louter viraal blijkt te zijn. En dat ben je dus bezig met de kuur via breedspectrum-kanon amoxiciline wat vaak zeer vervelende bijwerkingen heeft. Nog mooier zou het dus zijn om het bij een virusinfectie achterwege te laten en het bovendien bacteriegevoeligheid specifiek aan te pakken. Dan worden er nóg minder eigen lichaamsprocessen verstoord.

Top