ACTUEEL

Florence verhuist cliënten om kwaliteit van zorg te garanderen

Zorgaanbieder Florence wil 46 cliënten met een intensieve zorgvraag verhuizen naar een andere locatie binnen Florence. De achtergrond van de verhuizingen is per locatie verschillend, wel gaat het in beide gevallen om cliënten die zware verpleeghuiszorg ontvangen.

Het doel van de verhuizing is volgens de zorgaanbieder om ook op termijn de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen en kennis en kunde te bundelen. Het gaat om zestien bewoners van woonzorgcentrum Loosduinse Hof in Den Haag en om dertig bewoners van de expertisecentra Westhoff in Rijswijk en Gulden Huis in Den Haag.

Bij Loosduinse Hof zijn het gebouw en het personeelsbestand volgens de zorgaanbieder onvoldoende ingericht om ook op termijn de kwaliteit van zorg te kunnen bieden voor de intensieve zorgvraag (ZZP 5 en hoger) van de betreffende zestien bewoners. De komende maanden bekijkt Florence of de 45 cliënten met reguliere verpleeghuiszorg (ZZP 4) kunnen blijven wonen in Loosduinse Hof. De 31 cliënten die alleen persoonlijke en huishoudelijke verzorging (ZZP 1 tot en met 3) ontvangen, kunnen er sowieso blijven wonen.

Volgens bestuurder Ben van Gent heeft Florence vanwege de stelselwijzigingen in de zorg in korte tijd te maken gekregen met bewoners met een zwaardere zorgvraag. Volgens hem lukt het niet om Loosduinse Hof geschikt te maken voor intensieve verpleeghuiszorg. "Het gebouw en de beschikbare functieniveaus van medewerkers zijn onvoldoende ingericht op zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag."

Intensieve zorg

Bij de expertisecentra Westhoff en Gulden Huis gaat het om dertig cliënten binnen de expertise Complexe Somatiek. Dit is speciale, intensieve zorg voor ouderen die kampen met meerdere lichamelijke ziekten tegelijk. Gulden Huis kent twee afdelingen complexe somatiek en Westhoff één. Florence wil de cliënten Complexe Somatiek die in Westhoff wonen, verhuizen naar Gulden Huis. Voordat een definitief besluit valt, gaat Florence eerst nog in gesprek met bewoners en familie.

Florence is voor Complexe Somatiek tot de conclusie gekomen dat deze expertise het beste vanuit één locatie kan worden aangeboden. Van Gent: "Zo bundelen we deze hoog gespecialiseerde kennis en kunde. Hierdoor versterken we de kennisuitwisseling tussen medewerkers en kunnen we in deze krappe arbeidsmarkt een professionele bezetting met gespecialiseerde medewerkers realiseren. Deze aanpak komt direct ten goede aan de kwaliteit van zorg voor de bewoner."

Alle bewoners, hun eerste contactpersonen en medewerkers zijn afgelopen woensdag in bijeenkomsten geïnformeerd. De komende tijd worden er ook individuele gesprekken gevoerd met de bewoners, eerste contactpersonen en medewerkers. Van Gent: "Wij realiseren ons dat dit een grote impact heeft op de betreffende bewoners. We zullen er alles aan doen om ze daarin goed te begeleiden. Ook voor de medewerkers spannen we ons intensief in om hen te kunnen herplaatsen indien mogelijk."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

4 augustus 2016

De IGZ schreef toch ook in haar uitleg over de tot stand koming van de Zwarte Lijst dat zorginstellingen zelf met plannen van aanpak moesten komen en dat de IGZ met bestuurders in gesprek ging over wat er zoal gesignaleerd is aan tekorten en problemen? Weet de IGZ nu hoe in Rijswijk Florence de door de IGZ gemelde problemen worden aangepakt? Staat de IGZ achter deze aanpak? Hoe worden familieleden door de IGZ ingelicht over deze 'oplossing'?

RaadvoordeOuderenbescherming

4 augustus 2016

Skipr redactie, u loopt met uw berichtgeving achter de feiten aan, Het gesprek op Westhoff heeft nl gisteren al met de familie plaatsgevonden en op Twitter is te lezen dat er onrust is ontstaan!

Top