ACTUEEL

Klink maakt werk van overfinanciering ziekenhuizen

Minister Klink van Volksgezondheid pakt de overfinanciering aan van ziekenhuizen in 2005 en 2006. Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de vastgestelde bedragen over zowel 2005 als 2006 worden verrekend tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De overfinanciering hangt samen met de introductie van het dbc-systeem. De opbrengsten via dbc-declaraties bleken hoger te zijn dan op grond van het toegekende budget verwacht kon worden. Een task-force met daarin ondermeer de NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen NVZ, heeft nu een verrekenmethode vastgesteld, waarmee het probleem uit de wereld geholpen moet worden.

Liquiditeitsproblemen

De opbrengstresultaten voor 2005 zijn vastgesteld op ruim 1,4 miljard euro. Voor 2006 komt de task-force tot een totaal van bijna 1,7 miljard euro. De verzekeraars worden geacht de te verrekenen bedragen met de ziekenhuizen te verdisconteren. De verzekeraars hebben beloofd daarbij rekening te houden met eventuele liquiditeitsproblemen.

Bezwaren

Dit neemt niet weg dat een aantal ziekenhuizen en enkele zorgverzekeraars bezwaar hebben aangetekend bij de NZa tegen de definitieve tariefbeschikkingen
Ook over 2007 verwacht Klink nog opbrengstoverschotten. De exacte omvang zal begin 2009 bekend worden. Uit praktische overwegingen wil de minister dezelfde verrekeningsmethode toepassen als voor de jaren 2005 en 2006.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top