Finance

Aantal wanbetalers zorgpremie daalt voor het eerst in jaren

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in één jaar tijd met 35 duizend mensen afgenomen naar 290 duizend. Er is sprake van een trendbreuk, omdat het aantal wanbetalers de afgelopen jaren juist enigszins steeg, en meerdere jaren boven de ruim 300 duizend lag.

Dit meldt het Zorginstituut Nederland op basis van gegevens van 1 augustus jongstleden. Waren er op 1 juli 2015 nog 325 duizend wanbetalers, op 1 augustus 2016 was het aantal gedaald tot 290 duizend. "Verantwoordelijk voor deze sterke daling zijn met name een aantal grote zorgverzekeraars, die hun klanten met een betalingsregeling vroegtijdig afmelden bij het Zorginstituut." Recent meldde Skipr.nl al dat CZ succes boekt met haar soepeler beleid richting wanbetalers.

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt in Nederland nam vanaf 2010 elk jaar toe. Waren het er in 2010 nog ruim 266 duizend, in 2015 was dit aantal opgelopen tot bijna 334 duizend. De instroom van wanbetalers in het 'bestuursrechtelijk premieregime' kende een hoogtepunt in 2010: er kwamen bijna 302 duizend mensen bij, terwijl er tegelijkertijd nog geen 38 duizend mensen uitstroomden, bijvoorbeeld na het afbetalen van hun schuld. In de jaren na 2010 was de instroom elk jaar lager en de uitstroom juist hoger.

Wanbetalers

Mensen die hun zorgpremie niet betalen, worden bij een premieachterstand van zes maanden aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut kan de premie vervolgens op het inkomen inhouden en de zorgtoeslag innemen. Wanbetalers zijn veelal mensen met een laag inkomen: het CBS berekende dat hun gemiddelde jaarinkomen 16 duizend euro bedraagt.

Eind 2015 besloot het kabinet wanbetalers tegemoet te komen en de terugbetalingseisen te versoepelen. Het idee erachter is dat de verlaging het mogelijk maakt dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken. Per 1 juli 2016 is de bestuursrechtelijke premie voor de wanbetaler 127,91 euro per persoon per maand. De eerste zes maanden van 2016 was deze maandpremie nog 159,03 euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top