Finance

VGZ trekt tientallen miljoenen extra uit voor wijkverpleging

VGZ trekt enkele tientallen miljoenen euro’s extra uit voor het maken van aanvullende afspraken binnen de wijkverpleging. Het extra geld komt er omdat er volgens de verzekeraar uit een grondige analyse van declaraties bleek dat er in de eerste helft van 2016 meer vraag naar wijkverpleging was dan vooraf was voorzien.

GZ ontving naar eigen zeggen de laatste tijd signalen van een aantal zorgaanbieders dat de afspraken over de ingekochte wijkverpleging voor 2016 niet voldoende waren. Annemieke van Hees, regiomanager Integrale Zorg van VGZ: "We hebben een analyse gedaan in de verschillende regio’s waaruit bleek dat in bepaalde regio’s de zorgvraag inderdaad groter is dan verwacht. Om die reden maakt VGZ met een aantal zorgaanbieders aanvullende afspraken voor dit jaar."

Hans van Noorden, directeur Zorginkoop, benadrukt dat Coöperatie VGZ kiest voor een "eenmalige ophoging van de eerder gemaakte afspraken". Hij doet tegelijkertijd een beroep op de zorgaanbieders: "We hebben samen de taak om te voorzien in de zorg die nodig is. In lijn met de landelijke afspraken over het beheersen van de kosten, kiezen we voor een doelmatige inkoop van de wijkverpleging. Ik hoop dat we met deze maatregel onnodige onrust kunnen voorkomen en de zorg kunnen aanbieden die nodig is voor onze klanten."

Voorwaarden

VGZ stuurt bijna de helft van de vijfhonderd aanbieders van wijkverpleging de komende weken een aanvullend voorstel. De zorgverzekeraar maakt met de betrokken zorgaanbieders uiterlijk 1 september afspraken over het bijstellen van de afspraken voor 2016. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende afspraak, gelden in elk geval drie voorwaarden: er is sprake van een verwachte overschrijding in 2016 van ten minste 5 procent; er is een aantoonbare stijging in het aantal cliënten ten opzichte van 2015; de zorgaanbieder heeft aantoonbaar ingezet op de transformatiedoelen en gewerkt aan het verhogen van de doelmatigheid van zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top