Finance

NZa onderzoekt keten van tandartspraktijken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek bij een keten van tandartsenpraktijken in de Randstad. De toezichthouder heeft signalen gekregen dat deze keten patiënten te veel laat betalen voor materiaal- en techniekkosten zoals kronen en bruggen.

De toezichthouder controleert de administratie van de praktijken. Tijdens het onderzoek kan de zorg die de praktijken verlenen gewoon doorgaan. De naam van de keten maakt de NZa niet bekend, want de organisatie doet geen mededelingen over lopende onderzoeken. De controle bij de keten van tandartsenpraktijken maakt onderdeel uit van het onderzoek dat de NZa eind juni gestart is naar het doorberekenen van materiaal - en techniekkosten.

De NZa krijgt signalen dat tandartsen, orthodontisten en tandprothetici hun patiënten soms teveel laten betalen voor materiaal- en techniekkosten. "De kortingen die aanbieders in de mondzorg ontvangen bij de inkoop van deze materialen en technieken, moeten zij volledig doorberekenen aan hun patiënten", schrijft de NZa in een verklaring. "Als zij deze korting in hun eigen zak steken, zijn de patiënten de dupe want zij betalen een te hoge rekening."

Onterecht hoge declaraties

De NZa wijst erop dat onterecht hoge declaraties leiden tot hogere zorgkosten en die betalen burgers via de premie voor de zorgverzekering. "Daarom treden overheid en ketenpartners hiertegen op." Consumenten kunnen zelf moeilijk controleren of hun tandarts of orthodontist een juiste prijs vraagt voor materialen en technieken. Voor hen heeft de NZa tips opgesteld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top