ACTUEEL

Vijf nieuwe aanbieders voldoen aan basiseisen jeugdhulp

Vijf nieuwe toetreders in de jeugdhulp voldoen aan de eisen van de inspecties. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg melden dat na controles in april en mei.

De inspecties hebben de toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij de gezinshuizen Yolo, De Latei en De Haar, het logeerhuis De Instuif en het Driestroomhuis Bij Cor en Frans.

Ten tijde van het onderzoek voldeden de aanbieders aan de meeste van de beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels hebben de aanbieders maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen.

Voortaan beschouwen de inspecties deze aanbieders niet meer als nieuwe toetreders. Zij vallen nu onder het regulier toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top